archive-info.com » INFO » P » PROPAMATKY.INFO

Total: 897

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • PROPAMÁTKY | Zpravodajství
  projekty 29 8 2014 ČESKÁ REPUBLIKA Evropský fond pro regionální rozvoj financuje pět přeshraničních operačních programů Jeden z nich zahrnuje oblast spolupráce mezi Rakouskem a Českou republikou V období 2007 2013 bylo v tomto programu schváleno 206 projektů v celkové hodnotě 107 milionů eur MÁME VYBRÁNO Jaké možnosti nabízejí banky pro vyhlašovatele veřejných sbírek 7 8 2014 PRAHA Pro první panelovou diskuzi v rámci třetího ročníku konference MÁME VYBRÁNO byli osloveni zástupci bank Příležitost zúčastnit se diskuze využili Pavel Kváš z České spořitelny a Josef Vaňousek z Československé obchodní banky Grantový program Stromy podpoří výsadbu tradičních alejí 22 7 2014 ČESKÁ REPUBLIKA Nadace ČEZ přijímá žádosti o grant v rámci programu Stromy který je určen pro liniovou výsadbu dřevin Cílem je obnova či nová výsadba alejí a vytváření zelených bariér proti větru a prachu Žádost je možné předložit do 31 července Druhý ročník programu Era pomáhá regionům 3 7 2014 ČESKÁ REPUBLIKA Program Era pomáhá regionům finančně podporuje různorodé projekty které mají význam pro místní obyvatele a mohou příznivě ovlivnit komunitní život Obnova kulturních a přírodních památek je jednou z oblastí na něž se program soustředí Zapojte se do záchrany zříceniny hradu Vikštejna 18 6 2014 RADKOV OPAVSKO Sdružení Radkov a Za Opavu se již několik let intenzivně snaží upozornit na aktuální stav hradu Vikštejna a pokouší se vytvořit podmínky pro jeho zachování budoucím generacím Významná kulturní památka regionu zároveň patří mezi nejohroženější Fond kulturního dědictví pomůže zachránit 16 památek místního významu 9 6 2014 ČESKÁ REPUBLIKA Nadace VIA vyhlásila výsledky grantového řízení v programu Fond kulturního dědictví záchrana drobných památek místního významu Mezi 16 vítězných projektů bylo rozděleno 600 tisíc korun Hodnotící komise letos vybírala z 52 žádostí o grant FOTOGALERIE Další úspěšný ročník projektu MÁME VYBRÁNO 4 6 2014 ČESKÁ REPUBLIKA Projekt MÁME VYBRÁNO uzavřel třetí ročník soutěž

  Original URL path: http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/pamatky-a-finance/strana-6/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • PROPAMÁTKY | Zpravodajství | Program na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova
  kulturními památkami ale mají kulturněhistorické hodnoty a nacházejí se v extravilánu či intravilánu obcí do pěti tisíc obyvatel Jedná se například o kapličky křížové cesty zvoničky boží muka smírčí a jiné kříže exteriérové sochy a sousoší hřbitovy a hřbitovní zdi kostely a další objekty Součástí projektu může být i úprava zeleně v bezprostředním okolí památky Druhý podprogram se věnuje financování údržby a obnovy významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru Soustředí se na hospodářské budovy například obecní sýpky špýchary sušárny stáje stodoly a další zemědělské stavby Předkládaný projekt nesmí měnit jejich původní účel I v tomto podprogramu může být součástí návrhu úprava zeleně do tří metrů v okruhu objektu Údržbu a obnovu historických zemědělských strojů a zařízení podporuje třetí podprogram Poslední čtvrtý finančně přispívá na vytvoření nebo obnovu míst pasivního odpočinku jež neslouží osobnímu užívání ani nejsou předmětem podnikání Podrobnější informace o programu naleznete ve FINANCOVÁNÍ Téma Kostely Průmyslové dědictví Movité památky Drobné sakrální památky Sakrální památky Ministerstvo zemědělství Program rozvoje venkova Hřbitovy a pietní místa Všechna témata Autor Dagmar Koželuhová Zdroj Ministerstvo zemědělství zpět na hlavní stranu Celý portál Katalog služeb Financování Zpravodajství E mailový zpravodaj Mám zájem pravidelně odebírat informace o dotacích a dalším dění v památkové péči E

  Original URL path: http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/pamatky-a-finance/program-na-udrzovani-a-obnovu-kulturniho-dedictvi-venkova/3093/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • PROPAMÁTKY | Zpravodajství | Uherské Hradiště nabízí vlastníkům historických objektů dotační program a stanovuje pravidla pro umisťování reklamy
  městskou památkovou zónu nebo objekt který není kulturní památkou ale je historicky či architektonicky hodnotnou stavbou Reklama na historických objektech Zastupitelstvo města Uherského Hradiště na konci loňského roku schválilo již pátou aktualizaci Programu regenerace městské památkové zóny Ten je strategickým materiálem a metodickým nástrojem komplexní obnovy a údržby objektů i prostorů v městské památkové zóně Z průzkumu a analýz provedených útvarem městského architekta které se primárně týkaly stavebního stavu objektů a veřejných prostor mimo jiné také vyplynulo že reklamní zamoření historického jádra města narostlo do nepřijatelného rozsahu a velmi poškozuje historický charakter a architektonické hodnoty památkové zóny Z celkového počtu 249 objektů v zóně bylo 48 objektů městské nevyjímaje označeno za reklamou vážně znečištěné a architektonicky znehodnocené což je jedna pětina všech domů V záplavě nejrůznějších informací a popisů se často vytrácí hlavní smysl reklamního sdělení Nejúčinnější reklamou by měla být kvalita kultivovanost a stručnost která je v harmonickém vztahu s architekturou domu To znamená že reklama je velikostně barevně proporčně a technickým provedením přizpůsobena svému umístění Město proto současně se schválením Programu regenerace schválilo Pokyny pro umísťování reklamních a informačních zařízení na území městské památkové zóny a jejího ochranného pásma Tyto pokyny nenahrazují zákonné podmínky a předpoklady pro umístění reklamních a informačních zařízení Jsou doporučujícími zásadami kterými město zahajuje proces očištění prostředí městské památkové zóny a ochranného pásma od nepovolené reklamy a které slouží k nastavení obecných pravidel pro jejich regulaci Majitelé reklamních a informačních zařízení kterým chybí příslušná povolení či ti kteří bez potřebných povolení prováděli tyto zásahy mohou toto napravit bez sankcí do 30 června 2017 Pokyny naleznete v příloze Podrobná pravidla pro poskytování výše uvedené dotace získáte u administrátora fondu kterým je Útvar městského architekta Městského úřadu Uherské Hradiště nebo také na stránkách města UHERSKÉ HRADIŠTĚ Více informací naleznete také na portálu ve FINANCOVÁNÍ Dokumenty Pokyny

  Original URL path: http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/zlinsky-kraj/pamatky-a-finance/uherske-hradiste-nabizi-vlastnikum-historickych-objektu-dotacni-program-a-stanovuje-pravidla-pro-umistovani-reklamy/2688/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • PROPAMÁTKY | Zpravodajství | Nadace VIA vyhlásila program Fond kulturního dědictví určený na obnovu drobných památek
  chce podpořit obyvatele v objevování historie místa kde žijí v navazování nových vztahů mezi sebou a upevňování těch stávajících Míra zapojení veřejnosti je při výběru projektů klíčová Drobnou památkou se rozumí krajinotvorný prvek sakrálního či světského významu kapličky boží muka pomníčky volně stojící sochy smírčí kříže mohyly a další V letošním ročníku Fondu kulturního dědictví bude část prostředků věnována také na obnovu drobných židovských památek například náhrobků Žadatelé mohou z programu získat částku až 40 tisíc korun na opravu drobné místní památky bonusem je pak možnost získání částky až dva tisíce korun na odborné konzultace Součástí podpory je také úvodní seminář věnovaný tématům souvisejícím s památkovou péčí a zapojováním místní veřejnosti Uzávěrka příjmu žádostí je 7 března výsledky vyhodnocených předložených projektů budou zveřejněny v polovině dubna Úspěšní žadatelé poté budou mít rok na to aby svůj projekt převedli v život Podrobnější informace o grantovém programu naleznete ve FINANCOVÁNÍ Uskutečněné realizace památkových obnov v loňském roce jsme přinesli ve ZPRAVODAJSTVÍ Téma Drobné sakrální památky Příklady dobré praxe Neziskové organizace Nadace a nadační fondy Všechna témata Autor Zbyněk Konvička Zdroj Nadace VIA zpět na hlavní stranu Celý portál Katalog služeb Financování Zpravodajství E mailový zpravodaj Mám zájem pravidelně odebírat informace o dotacích

  Original URL path: http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/pamatky-a-finance/nadace-via-vyhlasila-program-fond-kulturniho-dedictvi-urceny-na-obnovu-drobnych-pamatek/2790/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • PROPAMÁTKY | Zpravodajství | MÁME VYBRÁNO | Varhany a možnosti jejich financování
  v okolí Plzně Sám se rozhodl sbírat kov do sběru Utržené peníze pak věnuje na obnovu varhan K němu se posléze přidávali další sběrači K dnešnímu dni už máme řadu firemních dárců a asi 100 jednotlivých sběračů Jsou to lidé kteří sbírají kov my ho vytřídíme a prodáme překvapil mnohé účastníky zajímavou formou fundraisingu Leoš Kubový Všichni řečníci se ovšem shodli na tom že je vždy nutné mít v čele nadšenců silnou osobnost která dá vše do pohybu a je ochotna myšlence obnovy varhan věnovat velkou část svého času Varhany a pohled památkové péče Petr Koukal z Národního památkového ústavu sdělil že do roku 2000 byly varhany považovány za movitou kulturní památku Od té doby se na některé varhany pohlíží jako na součást památkově chráněné nemovitosti z čehož vyplývá jejich ochrana Právní zakotvení varhan je však nejednoznačné což někdy může být nevýhodou ale někdy i výhodou Podle vyjádření Petra Koukala je třeba vidět dvě roviny Pokud má farnost hodnotný nástroj a současně dostatek peněz může si dovolit špičkového restaurátora Má li být nástroj zachován pro další generace na odpovídající úrovni volme cestu kvality Kvalitu neděláme pro ni samotnou ale protože to je hospodárné Pokud si pozveme nějakého garážového varhanáře tak pochopitelně bude daleko levnější ale kolik takových oprav bude nástroj prodělávat položil si řečnickou otázku Petr Koukal a dodal že u kvalitně odvedené práce při restaurování vydrží nástroj bez oprav minimálně dalších 50 let Druhou rovinou je že památková péče obnovu vždy prodraží Samozřejmě ano protože chce kvalitu zajistit a ohlídat upřesnil Petr Koukal Zkušenosti se získáváním peněz na varhany Z publika zazněl příklad varhan v Dětmarovicích na Ostravsku kde je velmi nízká religiozita a řada sociálních problémů tudíž hledání finančních zdrojů právě na obnovu varhan není tak jednoduché z důvodu velmi malého okruhu lidí které mohou varhany zajímat Do diskuze se vložil Leoš Kubový který přispěl svou zkušeností z kostela Všech svatých v Roudné u Plzně Tam se zapojily už čtyři firmy které mají na svém dvoře kontejnery do nichž řemeslníci odhazují nepotřebný kovový odpad Výtěžek z prodeje pak putuje na varhany Podobné to je i s úklidem řeky Mže Odpad posbíraný při úklidu řeky se také prodává Lidé také sbírají svíčky v kostelích a separují z nich vosk který se rovněž prodává Leoš Kubový v tomto počínání vidí dvojí efekt pomoc varhanám a úklid veřejného prostoru Těmito dvěma způsoby se v Plzni již podařilo shromáždit téměř 160 tisíc korun Jak dlouho může trvat než se varhany opraví Průměrná doba realizace projektu obnovy varhan bývá šest až sedm let v tom jsou započítány i projekty které trvají třeba i 15 let sdělil Jan Martin Bejček Nejdůležitější je aby aktivita vzešla zezdola Varhany jsou užité umění Na co budeme opravovat varhany když na ně nikdo nebude hrát upozornil na realitu Jan Martin Bejček Podle jeho slov se osvědčilo založit nejprve neziskovou organizaci například na obnovu varhan Po první zkušenosti s obnovou varhan si pak třeba může vzít na starost obnovu celého kostela Připomněl že se do budoucna nebudeme moci tolik

  Original URL path: http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/hlavni-mesto-praha/pamatky-a-finance/mame-vybrano-|-varhany-a-moznosti-jejich-financovani/3055/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • PROPAMÁTKY | Zpravodajství | Na obnovu vyhořelého Libušína bylo vybráno již 10 milionů korun
  na účtu veřejné sbírky na Libušín překonána hranice 10 milionů Vážíme si zájmu jednotlivců podnikatelských subjektů obcí i krajů uvedl Jindřich Ondruš ředitel Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm které chatu spravuje Ve vybraném obnosu je zahrnuto také 900 tisíc korun které lidé posílali formou dárcovských SMS v projektu Českého rozhlasu Dále jsme dostali dar ve výši 575 tisíc korun od Moravskoslezského kraje Kromě toho získáme od zastupitelstva Zlínského kraje dar pět milionů korun uvedla Pavlína Polášková mluvčí Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm Soutěž na firmu která by měla Libušín znovu postavit již byla před Vánoci vypsána Muzeum by rádo začalo na jaře stavět není však jisté že se termín stihne na stavbu mají být použity stromy pokácené v zimě které mají málo mízy Období zimní těžby však končí v březnu a není jasné zda do té doby bude soutěž hotová Ředitel muzea by rád zahájil stavbu letos muzeum se však připravuje i na variantu že se dřevo vytěží až další zimu a stavba začne o rok později Muzeum chce při obnově Libušína postupovat tradičními způsoby a použít tradiční materiál také proto bylo zvoleno dřevo ze stromů z regionu které rostou ve výšce nad 500 metrů nad mořem Již dříve bylo přislíbeno že dřevo na obnovu darují Lesy České republiky Vzhled chaty se po obnově vrátí do roku 1925 Obnova Libušína by měla stát přes 80 milionů korun částka se však může snížit soutěží Pomoc již dříve přislíbilo Ministerstvo kultury muzeum by mělo získat peníze i z pojišťovny Více informací o veřejné sbírce na obnovu chaty Libušín naleznete ve FINANCOVÁNÍ Požár chaty libušín Téma Muzea a galerie Veřejné sbírky Architektura 19 století Památky a přírodní živly Video Všechna témata Autor ČTK Zbyněk Konvička zpět na hlavní stranu Celý portál Katalog služeb Financování Zpravodajství E mailový

  Original URL path: http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/zlinsky-kraj/pamatky-a-finance/na-obnovu-vyhoreleho-libusina-bylo-vybrano-jiz-10-milionu-korun/3048/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • PROPAMÁTKY | Zpravodajství | Ústecký kraj dá na obnovu památek šest a půl milionu milionu korun
  Žatec nebo Krupka obě města na severu Čech o zápis na Seznam UNESCO usilují Podpora se týká i ohrožených architektonických a historických kulturních památek Vlastníci mohou žádat o dotaci na opravy hradů zámků církevních staveb lidové architektury hodnotné městské architektury historické zeleně technických památek restaurování plastik a vybavení interiérů a dalších objektů prohlášených za kulturní památku Dotace od kraje může pokrýt až 70 procent nákladů ve výjimečných případech i veškeré náklady Finanční podpora má jak je uvedeno v programu snížit vysoké procento nejohroženějších památek Na seznamu ohrožených památek který vytvořil Národní památkový ústav je v Ústeckém kraji 145 položek Jsou mezi nimi kostely kapličky venkovské usedlosti zámky větrný mlýn v Siřejovicích na Litoměřicku jezdecká kasárna v Mostě nebo třeba arboretum na zámku Jezeří na Mostecku Právě zámek Jezeří potřebuje peníze podle Národního památkového ústavu asi nejvíc Ročně dá Národní památkový ústav na opravy několik desítek milionů korun V roce 2014 do obnovy památek v Ústeckém kraji ústav investoval 22 milionů korun dalších zhruba 200 tisíc korun jsou průměrné roční provozní náklady na jednu památku Kasteláni hledají i jiné zdroje financování nákladných oprav V Krásném Dvoře na Lounsku kde je také zámek loni začala oprava rozhledny v anglickém parku která byla řadu let v havarijním stavu Dotaci na rekonstrukci ve výši 13 milionů korun získal Národní památkový ústav z takzvaných norských fondů Na obnovu drobných památek jako jsou kapličky křížové cesty smírčí kříže sochy kašny či pomníky poskytne kraj půl milionu korun z Programu na záchranu a obnovu drobných památek a architektury dotvářející kulturní krajinu Termín pro podání žádostí o dotaci je také 15 leden až 1 únor Za dobu existence programu což je od roku 2011 se opravilo 59 drobných památek Více informací o Programu na záchranu a obnovu kulturních památek a Programu na záchranu a obnovu drobných památek a

  Original URL path: http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/ustecky-kraj/pamatky-a-finance/ustecky-kraj-da-na-obnovu-pamatek-sest-a-pul-milionu-milionu-korun/3040/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • PROPAMÁTKY | Zpravodajství | Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotace na obnovu památek, má na to tři miliardy korun
  tři miliardy korun Zájemci o dotace z takzvaného Integrovaného regionálního operačního programu se mohou hlásit od 30 listopadu do 31 března Podporu by měly získat třeba projekty na obnovu památek opatření které zajistí vyšší bezpečnost návštěvníků zpřístupnění dosud nezpřístupněných částí památkově chráněných objektů či modernizace jejich sociálního zázemí Peníze by měly směřovat do památek zapsaných v Seznamu UNESCO které mohou získat nejvyšší dotaci 246 5 milionu korun Maximální dotaci přes 123 milionů korun pak mohou získat památky které stát chce nominovat na Seznam UNESCO v kategorii kulturní dědictví národní kulturní památky a památky nominované na seznam národních kulturních památek Příjemci podpory mohou být vlastníci památek nebo subjekty s právem hospodaření Předmětem podpory nebudou komerční turistická zařízení jako volnočasová zařízení lázeňské provozy ubytovací a stravovací zařízení Zájemci se mohou dozvědět bližší informace na portálu ve FINANCOVÁNÍ Integrovaný regionální operační program Téma Památky UNESCO Evropské dotace Ministerstvo pro místní rozvoj Video Všechna témata Autor ČTK Zbyněk Konvička zpět na hlavní stranu Celý portál Katalog služeb Financování Zpravodajství E mailový zpravodaj Mám zájem pravidelně odebírat informace o dotacích a dalším dění v památkové péči E mailový zpravodaj Nejčtenější zprávy za 14 dní 3 2 2016 Plzeňský kraj spustil dlouhodobý projekt Západočeské baroko 2

  Original URL path: http://www.propamatky.info/cs/zpravodajstvi/cela-cr/pamatky-a-finance/ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-vyhlasilo-dotace-na-obnovu-pamatek-ma-na-to-tri-miliardy-korun/2980/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive