archive-info.com » INFO » P » PROPAMATKY.INFO

Total: 897

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • PROPAMÁTKY | Financování | Dotace městům s památkami světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO
  UNESCO jedná se o Telč Třebíč a Žďár nad Sázavou NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA Dotace může být poskytnuta na zabezpečení označení ochranu zachování a prezentování památek UNESCO které se nachází na území kraje JAKÁ JE VÝŠE DOTACE Dotace se poskytuje ve výši maximálně 300 000 Kč na realizaci projektu v daném kalendářním roce POZNÁMKA Podrobnější informace k podmínkám dotačního programu naleznete ZDE Dokumenty Zásady programu PDF 185 8 kB Žádost DOC 45 kB Kontakt Krajský úřad Kraje Vysočina Žižkova 57 Jihlava 587 33 panackova j kr vysocina cz www kr vysocina cz Kontaktní osoba Jaroslava Panáčková Telefon 564 602 296 Celý portál Katalog služeb Financování Zpravodajství E mailový zpravodaj Mám zájem pravidelně odebírat informace o dotacích a dalším dění v památkové péči E mailový zpravodaj DOTACE Dotací se rozumí poskytování peněžních prostředků na veřejně prospěšný účel obvykle je možné tuto podporu získat na základě předloženého projektu Hlavním cílem dotačních programů v oblasti památkové péče je snaha pomoci při obnově a zachování hodnot nemovitého kulturního dědictví Některé dotace lze využívat na celém území České republiky jiné se věnují jen určitému regionu Dotace lze rozlišovat na časově omezené nebo průběžné a dělí se podle druhu a výše finančních prostředků Portál PROPAMÁTKY

  Original URL path: http://www.propamatky.info/cs/financovani/kraj-vysocina/dotace/dotace-mestum-s-pamatkami-svetoveho-kulturni/944/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • PROPAMÁTKY | Financování | Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2016
  kraje projekt v rámci Festivalu muzejních nocí 2016 nebo Noci kostelů 2016 NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA Program podporuje subjekty realizující kulturní aktivity a akce zařazené do Festivalu muzejních nocí 2016 dále kulturní aktivity a akce uskutečněné v rámci Noci kostelů 2016 JAKÁ JE VÝŠE DOTACE Minimální výše dotace činí 20 000 Kč maximální představuje 100 000 Kč POZNÁMKA Bližší informace k poskytování dotace naleznete ZDE Dokumenty Program PDF 295 6 kB Kontakt Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3 601 82 Brno kovarova petra kr jihomoravsky cz www kr jihomoravsky cz Kontaktní osoba Mgr Petra Kovářová Telefon 541 652 350 Celý portál Katalog služeb Financování Zpravodajství E mailový zpravodaj Mám zájem pravidelně odebírat informace o dotacích a dalším dění v památkové péči E mailový zpravodaj DOTACE Dotací se rozumí poskytování peněžních prostředků na veřejně prospěšný účel obvykle je možné tuto podporu získat na základě předloženého projektu Hlavním cílem dotačních programů v oblasti památkové péče je snaha pomoci při obnově a zachování hodnot nemovitého kulturního dědictví Některé dotace lze využívat na celém území České republiky jiné se věnují jen určitému regionu Dotace lze rozlišovat na časově omezené nebo průběžné a dělí se podle druhu a výše finančních prostředků Portál PROPAMÁTKY

  Original URL path: http://www.propamatky.info/cs/financovani/jihomoravsky-kraj/dotace/muzejni-noci-a-noci-kostelu-v-jihomoravskem-kra/941/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • PROPAMÁTKY | Financování | Dotace na obnovu exteriéru památkově významných staveb na území města Přerova
  fasády výplní otvorů střešního pláště klempířských a uměleckých prvků a to na uličním průčelí stavby nebo na jinak pohledově exponovaných plochách Dotace je určena na obnovu exteriéru staveb v městské památkové zóně Přerov staveb v ochranném pásmu městské památkové zóny Přerov staveb v ochranném pásmu kulturní památky městský park Michalov v Přerově nemovitých kulturních památek na území města Přerova ostatních historicky cenných staveb na území města Přerova JAKÁ JE VÝŠE DOTACE Maximální výše dotace v jednotlivém případě činí 50 000 Kč POZNÁMKA Podrobnější informace k programu a formuláře naleznete ZDE Kontakt Magistrát města Přerova Bratrská 709 34 750 11 Přerov 2 posta prerov eu www prerov eu Telefon 581 268 111 Celý portál Katalog služeb Financování Zpravodajství E mailový zpravodaj Mám zájem pravidelně odebírat informace o dotacích a dalším dění v památkové péči E mailový zpravodaj DOTACE Dotací se rozumí poskytování peněžních prostředků na veřejně prospěšný účel obvykle je možné tuto podporu získat na základě předloženého projektu Hlavním cílem dotačních programů v oblasti památkové péče je snaha pomoci při obnově a zachování hodnot nemovitého kulturního dědictví Některé dotace lze využívat na celém území České republiky jiné se věnují jen určitému regionu Dotace lze rozlišovat na časově omezené nebo průběžné a

  Original URL path: http://www.propamatky.info/cs/financovani/olomoucky-kraj/dotace/dotace-na-obnovu-exterieru-pamatkove-vyznamny/967/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • PROPAMÁTKY | Financování | Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016
  realizované na území Jihomoravského kraje nebo je jejich realizace pro kraj přínosná Dotační titul 2 Podpora projektů v oblasti nemateriálních statků zapsaných do Seznamu UNESCO propagace nemateriálních statků slovácký verbuňk a jízda králů spočívající zejména ve výchovné činnosti podporující veřejnou informovanost a povědomí dětí a mládeže o nemateriálním statku výhradně s takovou činností související pořízení výstavní expozice propagačních materiálů a uhrazení honoráře přednášejících v prezentaci statku na území Jihomoravského kraje např pořízení kroje a krojových součástek zajištění oblastních přehlídek Dotační titul 3 Podpora projektů v oblasti památkové péče nemovité kulturní památky odstranění havarijních stavů nemovitých kulturních památek tedy stavební obnova kulturních památek spočívající v obnově střech včetně krovů a klempířských prvků ve statickém zajištění budov v obnově fasád včetně výplní otvorů na nemovitostech v obcích s počtem obyvatel do 6 000 a zároveň takových které mají stavebně zajištěnou statiku a střechu včetně krovů a klempířských prvků Dotační titul 4 Podpora projektů v oblasti památkové péče restaurování nemovitých a movitých kulturních památek záchrana bezprostředně ohrožených nemovitých a movitých kulturních památek preferuje se restaurování soch a maleb včetně jejich součástí a také restaurování hudebních nástrojů JAKÁ JE VÝŠE DOTACE Výše dotace se liší podle jednotlivých dotačních titulů podrobné informace jsou uvedeny v příloze POZNÁMKA Bližší informace k poskytování dotace naleznete ZDE Dokumenty Program PDF 385 9 kB Kontakt Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3 601 82 Brno kovarova petra kr jihomoravsky cz www kr jihomoravsky cz Kontaktní osoba Mgr Petra Kovářová Telefon 541 652 350 Celý portál Katalog služeb Financování Zpravodajství E mailový zpravodaj Mám zájem pravidelně odebírat informace o dotacích a dalším dění v památkové péči E mailový zpravodaj DOTACE Dotací se rozumí poskytování peněžních prostředků na veřejně prospěšný účel obvykle je možné tuto podporu získat na základě předloženého projektu Hlavním cílem dotačních programů v oblasti památkové péče je snaha

  Original URL path: http://www.propamatky.info/cs/financovani/jihomoravsky-kraj/dotace/podpora-rozvoje-v-oblasti-kultury-a-pamatkove-p/942/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • PROPAMÁTKY | Financování | Podpora aktivit přispívajících k zachování nebo zlepšení různorodosti přírody a krajiny
  aktivity v oblasti životního prostředí a zemědělství Také se musí nacházet na území Olomouckého kraje nebo podporovaná akce musí být realizována na území kraje či jej propagovat NA CO JE DOTACE POSKYTOVÁNA Mezi podporované aktivity patří obnova funkčního stavu stávajících ploch a parků veřejné zeleně ošetření stromů doplnění výsadby výsadba rozptýlené zeleně v krajině péče o památné stromy a aleje a další aktivity JAKÁ JE VÝŠE DOTACE Minimální výše dotace činí 5 000 Kč maximální výše může dosáhnout 50 000 Kč POZNÁMKA Podrobnější informace k podmínkám dotačního programu a elektronickou žádost naleznete ZDE Dokumenty Program PDF 693 2 kB Kontakt Krajský úřad Olomouckého kraje Jeremenkova 40b 779 11 Olomouc f maly kr olomoucky cz www kr olomoucky cz Kontaktní osoba Ing František Malý Telefon 585 508 403 Celý portál Katalog služeb Financování Zpravodajství E mailový zpravodaj Mám zájem pravidelně odebírat informace o dotacích a dalším dění v památkové péči E mailový zpravodaj DOTACE Dotací se rozumí poskytování peněžních prostředků na veřejně prospěšný účel obvykle je možné tuto podporu získat na základě předloženého projektu Hlavním cílem dotačních programů v oblasti památkové péče je snaha pomoci při obnově a zachování hodnot nemovitého kulturního dědictví Některé dotace lze využívat na celém území České

  Original URL path: http://www.propamatky.info/cs/financovani/olomoucky-kraj/dotace/podpora-aktivit-prispivajicich-k-zachovani-n/960/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • PROPAMÁTKY | Financování | Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
  památníky s bezprostředním přeshraničním významem a koncepty pro využívání tohoto dědictví dále se soustředí na podporu nehmotného kulturního dědictví Zároveň tato osa podporuje zvyšování povědomí o přírodním a kulturním dědictví jeho zpřístupnění a propagaci Projekty musí mít přeshraniční aspekt Na české straně je dotační území tvořeno Karlovarským Plzeňským a Jihočeským krajem JAKÁ JE VÝŠE DOTACE Celkové výdaje před odečtením příjmů musí být alespoň u jedné části projektu vyšší než 25 000 EUR Spolufinancování je možné maximálně do 85 způsobilých výdajů projektu POZNÁMKA Národním orgánem pro program je Ministerstvo pro místní rozvoj kontaktní osoby na místech zpracovávajících žádosti naleznete ZDE Podrobnější informace k dotaci a další formuláře naleznete ZDE Dokumenty Příručka pro žadatele PDF 1 2 MB Kontakt Ministerstvo pro místní rozvoj odbor evropské uzemní spolupráce Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 veronika beranova mmr cz www by cz eu Kontaktní osoba Ing Veronika Beranová Telefon 224 862 273 Celý portál Katalog služeb Financování Zpravodajství E mailový zpravodaj Mám zájem pravidelně odebírat informace o dotacích a dalším dění v památkové péči E mailový zpravodaj DOTACE Dotací se rozumí poskytování peněžních prostředků na veřejně prospěšný účel obvykle je možné tuto podporu získat na základě předloženého projektu Hlavním cílem dotačních programů v

  Original URL path: http://www.propamatky.info/cs/financovani/cela-cr/dotace/program-preshranicni-spoluprace-ceska-republ/955/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • PROPAMÁTKY | Financování | Fond kulturního dědictví
  projektů klíčová Program nese podtitul Darujme památkám nový příběh Drobnou památkou se rozumí krajinotvorný prvek sakrálního či světského významu např kapličky boží muka pomníčky volně stojící sochy smírčí kříže mohyly atd V letošním ročníku bude část prostředků věnována na obnovu drobných židovských památek např náhrobků JAKÁ JE VÝŠE DOTACE Maximální výše jednoho grantu je 40 000 Kč Součástí podpory programu je také příspěvek až 2 000 Kč na odborné konzultace podpořeného projektu a jsou připraveny dva vzdělávací workshopy POZNÁMKA Bližší informace k programu naleznete ZDE Dokumenty Program DOC 423 5 kB Žádost DOC 465 5 kB Kontakt Nadace VIA Jelení 195 9 118 00 Praha 1 lucie volakova nadacevia cz www nadacevia cz Kontaktní osoba Lucie Voláková Telefon 233 113 370 Telefon 777 221 643 Celý portál Katalog služeb Financování Zpravodajství E mailový zpravodaj Mám zájem pravidelně odebírat informace o dotacích a dalším dění v památkové péči E mailový zpravodaj DOTACE Dotací se rozumí poskytování peněžních prostředků na veřejně prospěšný účel obvykle je možné tuto podporu získat na základě předloženého projektu Hlavním cílem dotačních programů v oblasti památkové péče je snaha pomoci při obnově a zachování hodnot nemovitého kulturního dědictví Některé dotace lze využívat na celém území České republiky jiné

  Original URL path: http://www.propamatky.info/cs/financovani/cela-cr/dotace/fond-kulturniho-dedictvi/956/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • PROPAMÁTKY | Financování | ČSOB pomáhá regionům
  programu je finančně podpořit realizaci vybraných veřejně prospěšných projektů a přispět k rozvoji udržitelného rozvoje a ke zlepšení kvality života v regionech JAKÁ JE VÝŠE DOTACE Úspěšným žadatelům poskytne program komunikační podporu a online i další nástroje pro získání finančních prostředků od veřejnosti Čtyři žadatelé kteří získají v jednotlivých regionech od veřejnosti prostřednictvím online sbírkové platformy nejvíce prostředků dostanou dar ve výši 50 000 Kč 40 000 Kč 35 000 Kč a 25 000 Kč POZNÁMKA Odborným garantem projektu je Fórum dárců Podrobné informace o programu naleznete ZDE Dokumenty Pravidla PDF 86 4 kB Kontakt Fórum dárců V Tůních 11 120 00 Praha 2 paleckova donorsforum cz www csobpomaharegionum cz Kontaktní osoba Jindřiška Palečková Telefon 240 201 191 Celý portál Katalog služeb Financování Zpravodajství E mailový zpravodaj Mám zájem pravidelně odebírat informace o dotacích a dalším dění v památkové péči E mailový zpravodaj DOTACE Dotací se rozumí poskytování peněžních prostředků na veřejně prospěšný účel obvykle je možné tuto podporu získat na základě předloženého projektu Hlavním cílem dotačních programů v oblasti památkové péče je snaha pomoci při obnově a zachování hodnot nemovitého kulturního dědictví Některé dotace lze využívat na celém území České republiky jiné se věnují jen určitému regionu Dotace lze

  Original URL path: http://www.propamatky.info/cs/financovani/cela-cr/dotace/csob-pomaha-regionum/970/ (2016-02-16)
  Open archived version from archive