archive-info.com » INFO » F » FACTS-ON-NUCLEAR-ENERGY.INFO

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kernenergie: doodlopende weg
  voor een paar decennia en dan Kernenergie is een doodlopende weg net als de verbranding van de beperkt aanwezige fossiele brandstof Want het benodigde uranium voor kerncentrales is schaars Snellekweekreactoren waarmee men hoopte de voorraden tijdelijk te kunnen rekken zijn om technische en economische redenen mislukt Binnen enkele decennia zullen nucleaire energiebronnen uitgeput zijn Omdat naast de uraniumvoorraden ook de aardolie en aardgasvoorraden binnen afzienbare tijd zijn uitgeput kan de

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/1_dead_end.php?size=b&l=nl&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • Kärnkraft – en återvändsgränd
  återvändsgränd som fossila bränslen som det bara finns en begränsad mängd av Uranet som är nödvändigt för att driva kärnkraftverk är nämligen en råvara som håller på att ta slut De s k bridreaktorerna med vilka man hoppades kunna hushålla längre med resurserna har misslyckats av tekniska och ekonomiska skäl Inom några få årtionden kommer bränslet att ta slut för kärnkraftsindustrin Eftersom inte bara uranet utan även mineraloljan och naturgasen

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/1_dead_end.php?size=b&l=sv&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Atomkraft er et blindspor
  et blindspor på samme måte som forbrenningen av begrensede reserver av fossilt brensel Uranreservene som atomkraftverkene er avhengige av er nemlig i ferd med å forsvinne I tillegg har de hurtige breeder reaktorene som skulle sørge for at reservene varte lengre vist seg å være et mislykket prosjekt både teknisk og økonomisk Om kun få tiår vil atomindustrien gå tom for brennstoff I tillegg til uranreservene vil også olje og

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/1_dead_end.php?size=b&l=no&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Blindgyde atomenergi
  og hvad så Atomenergien fører på samme måde ind i en blindgyde som forbrændingen af de begrænsede fossile brændstoffer For det uran som bruges til driften er et knapt råstof Brugen af hurtige formeringsreaktorer som man håbede ville bidrage til at strække reserverne er mislykket af både tekniske og økonomiske årsager Inden for få årtier vil atomindustrien ikke have noget brændstof mere Fordi ikke kun uranreserverne men også olie og

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/1_dead_end.php?size=b&l=da&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Tupik aatomienergia
  nagu piiratud kogustes leiduvate fossiilsete kütteainete põletamine Sest aatomielektrijaamade tööks vajalik uraan on väheesinev tooraine Kiired haudujad mille abil loodeti tagavara õigeaekselt korvata kukkusid tehnilistel ja majanduslikel põhjustel läbi Juba mõne aastakümne pärast saab aatomimajandusel kütus otsa Et uraanivarude kõrval

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/1_dead_end.php?size=b&l=et&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Atomenerģija strupceļā
  darīt tālāk Atomener ijas ra o ana tāpat kā ierobe otā fosilo kurināmo resursu izmanto ana agri vai vēlu novedīs strupceļā Tas tādēļ ka atomenergostacijām nepiecie amās izejvielas urāna daudzums ir ierobe ots Cerība ka izmantojot ātro neitronu reaktorus rezerves pietiktu ilgākam laikam tehnisku un ekonomisku iemeslu dēļ nepiepildījās Da os gadu desmitos atomener ijas rūpniecības kurināmā krājumi būs izsmelti Tāpat kā urāna rezerves arī naftas un dabas gāzes rezerves

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/1_dead_end.php?size=b&l=lv&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Akligatvis - atominė energija
  o kas po to Atomin energetika taip pat kaip ir ribotais kiekiais turim i em s gaunam kuro rū i deginimas veda akligatv Kadangi atomini j gaini eksploatacijai būtinas uranas yra labai ribota aliava Greit j neutron briteriai kuri d ka buvo tikimasi laiko prasme prailginti i tekli naudojim d l technini bei ekonomini prie asči nepasiteisino Po keletos de imtmeči atomin s energetikos eksploatavimo kuro atsargos baigsis Kadangi greta

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/1_dead_end.php?size=b&l=lt&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Ατομική ενέργεια, το αδιέξοδο
  τη λειτουργ α των πυρηνικ ν εργοστασ ων ε ναι μια πρ τη λη ιδια τερα περιορισμ νης ποσ τητας Οι γρ γοροι αντιδραστ ρες οι οπο οι αποτ λεσαν μια ελπ δα για α ξηση του χρ νου επ ρκειας των αποθεμ των απ τυχαν για τεχνικο ς και οικονομικο ς λ γους Σε μερικ ς δεκαετ ες τα πυρηνικ εργοστ σια θα με νουν χωρ ς κα σιμη

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/1_dead_end.php?size=b&l=el&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive