archive-info.com » INFO » F » FACTS-ON-NUCLEAR-ENERGY.INFO

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • 雇用増加に役立たない 原子力エネルギー
  Download pdf A4 Impressum About us 2002 3 5 3 12

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/7_less_jobs.php?size=s&l=ja&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive


 • 핵발전의 기술적 위험성
  Download pdf A4 Impressum About us 16 B 40 0 1 150 16 6 440 40 40

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/3_gamble.php?size=s&l=ko&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • 핵발전이 대기오염을 방지?
  Download pdf A4 Impressum About us 2050 10 1 000 440 IAEA

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/6_climate_race.php?size=s&l=ko&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • 핵발전이 일자리 창출?
  Download pdf A4 Impressum About us 2002 30 000 53 000 120 000

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/7_less_jobs.php?size=s&l=ko&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Năng lượng nguyên tử: Kẻ mạo danh
  a ra các d n ch ng v s óng góp c a n ng l ng nguyên t trong vi c t o ra i n n ng Nh ng khi ng i ta xem xét xem n ng l ng nguyên t óng góp gì vào vi c tiêu th n ng l ng chung trên toàn th gi i thì ng i ta th y r ng n ng l ng nguyên t h u nh không có ý ngh a gì i v i nhu c u v n ng l ng c a con ng i N m 2001 i n nguyên t ch áp ng c 2 3 nhu c u s d ng n ng l ng trên toàn th gi i Ph n óng góp c a các ngu n n ng l ng tái sinh trong vi c cung c p n ng l ng trên toàn th gi i ngày nay còn cao h n nhi u Con ng i có th kh c t hoàn toàn n ng l ng nguyên t R i ro t các tai n n h t nhân vi c s n sinh ra

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/2_con_trick.php?size=s&l=vi&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Năng lượng nguyên tử: Kỹ thuật có nhiều rủi ro
  c a con ng i m i nhà máy i n nguyên t u có th x y ra m t tai n n nghiêm tr ng làm th i ra ngoài môi tr ng m t kh i l ng l n ch t phóng x Công trình nghiên c u chính th c r i ro các nhà máy i n nguyên t c a c Giai o n B cho th y xác su t th m h a h t nhân m t nhà máy i n nguyên t c a c v n hành trong kho ng th i gian 40 n m là 0 1 Trong kh i liên minh Châu Âu hi n có trên 150 nhà máy i n nguyên t ang ho t ng Xác su t cho m t th m h a h t nhân Châu Âu là 16 T l này c ng b ng v i xác su t ng i ta t c khi ch i xúc x c ngay l n u tiên ã t 6 ch m Trên toàn th gi i có kho ng 440 nhà máy i n nguyên t ang ho

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/3_gamble.php?size=s&l=vi&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Năng lượng nguyên tử: Kẻ sản xuất chất thải
  h t nhân có phóng x cao thông qua quá trình phân hu h t nh n Do phát ra phóng x ch t th i h t nhân là m t hi m h a i v i cu c s ng con ng i Do ó nó c n ph i c c t gi ch c ch n tách bi t kh i con ng i và ng th c v t hàng tr m nghìn n m Các nhà máy i n nguyên t ho t ng t kho ng 50 n m nay nh ng cho n nay v n không m t ai bi t cách c t gi ch c ch n ch t th i h t nhân Trên th gi i v n không tìm ra c cách th c ch c ch n hu ch t th i h t nhân có phóng x cao t các nhà máy i n nguyên t Ch m t th i gian ng n s d ng n ng l ng nguyên t ã l i m t gánh n ng ch t th i h t nhân trong m t th i

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/4_waste.php?size=s&l=vi&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Năng lượng nguyên tử: Hiểm hoạ bom nguyên tử
  có m t ch ng trình h t nhân dân s Tuy nhiên nh ng ch ng trình h t nhân dân s này th ng ch là m t l p ng y trang cho m c tiêu quân s Các ch ng trình trên m ra cho các qu c gia này c h i ti p c n v i các công ngh và nh ng hi

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/5_bomb_factory.php?size=s&l=vi&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive