archive-info.com » INFO » F » FACTS-ON-NUCLEAR-ENERGY.INFO

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Atomenerģija rada bīstamus atkritumus
  ķel anas rezultātā pārvēr par spēcīgiem radioaktīviem atkritumiem Sava radioaktīvā starojuma dēļ kodolatkritumi apdraud cilvēces dzīvību Lai tas nenotiktu ie atkritumi jāglabā vairākus simtus tūksto us gadu dro ā no ķirtībā no cilvēkiem dzīvniekiem un augiem Atomemergostacijas darbojas jau 50 gadu bet līdz pat odienai vēl neviens nezin kā dro i atbrīvoties no kodolatkritumiem Visā pasaulē nav nevienas dro as spēcīgo radioaktīvo atkritumu savāk anas un uzglabā anas vietas Īsais

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/4_waste.php?size=s&l=lv&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Atomenerģija un atombumba
  pagāju ajos gadu desmitos izgudroja un izgatavoja atombumbas vispirms sāka ar atomener ijas izmanto anu civilajā jomā Taču bie i vien civilās programmas bija tikai patieso militāro intere u aizsegs Tās nodro ināja īm valstīm pieeju nepiecie amajām tehnolo ijām

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/5_bomb_factory.php?size=s&l=lv&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Atomenerģija un klimata izmaiņas
  aizstāt ar atomspēkstacijām Lai līdz 2050 gadam ar atomener iju aizstātu kaut vai 10 procentu fosilās ener ijas ir jāuzbūvē līdz 1000 jaunām atomenergostacijām pa laik visā pasaulē ir ap 440 atomenergostaciju Lai uzceltu īs iekārtas būtu nepiecie ami vairāki gadu desmiti Tad drīzumā varētu būt izsmeltas arī urāna rezerves Pat Pasaules Atomener jas Organizācija IAEA atzīst ka tik strauja atomener ijas izplatība lai tā spētu apturēt klimata izmaiņas nav

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/6_climate_race.php?size=s&l=lv&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Atomenerģijas nozarē ir maz darba vietu
  ijas nozare uzvar atomrūpniecību Atomener ija prasa lielus kapitālieguldījumus atjaunojamās ener ijas daudz darba vietu Vācijas piemērs rāda atomrūpniecībā 2002 gadā bija nodarbināti ap 30 000 cilvēku Taču tikai Vācijas vēja ener ijas nozarē strādāja vairāk nekā 53 000 cilvēku Visa atjaunojamo ener iju nozare kopumā nodro ināja ap 120 000 darba vietu neskatoties uz tās vēl nelielo daļu visā energoapgādes jomā Izmantojot vairāk atjaunojamo ener iju ar katru dienu

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/7_less_jobs.php?size=s&l=lv&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Atomenerģijas alternatīvas
  ra ota izmantojot atjaunojamās ener ijas Ja tas ir iespējams Vācijā kas ir valsts ar nelielu teritoriju augstu iedzīvotāju un energopatēriņa blīvumu tad tas ir iespejams jebkur citur Pat ener ētiķi atzīst ka līdz 2050 gadam pasaulē no atjaunojamiem energoresursiem tiks ra ots vairāk ener ijas nekā cilvēce patērē pa laik Mūsu planētas ener ijas patēriņ varētu sastāvēt no saules apkures un saules energo iekārtu apvienojuma vēja spēkstacijām ūdens spēkstacijām

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/8_alternatives.php?size=s&l=lv&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Apgaulė - atominė energija
  apeliuoja atomin s energijos dal elektros energijos gamyboje Tačiau pa velgus tai kokia dalis pasauliniame energijos sunaudojime tenka atominei energijai paai k ja jog atomin energija monijos energetini poreiki tenkinime yra beveik bereik m 2001 siais metais atomin se j gain se pagamintai elektros energijai teko tik 2 3 procento pasaulinio elektros energijos suvartojimo Atsinaujinanči energijos rū i ind lis pasaulio apsirūpinim energija jau dabar yra enkliai svaresnis monija pilnai

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/2_con_trick.php?size=s&l=lt&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Rizikos technika - atominė energija
  nesklandum ar mogaus klaid gali vykti skaudi avarija kurios metu aplink patekt dideli kiekiai radioaktyvi j med iag Pagal oficiali Vokietijos atomini elektrini faz s B studij Deutsche Risikostudie Kernkraftwerke Phase B Vokietijos atomin je elektrin je eksploatuojant j apie 40 met su 0 1 procento tikimybe gali vykti super avarija Europos S jungoje eksploatuojamos daugiau nei 150 atomini j gaini Super avarijos tikimyb Europoje yra 16 procent Tai atitinka

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/3_gamble.php?size=s&l=lt&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive

 • Atliekų gamintoja – atominė energija
  atliekos d l j skleid iamo radioaktyvaus spinduliavimo kelia gr sming pavoj moni gyvybei D l tos prie asties jos turi būti daugel imt tūkstantmeči būti izoliuotos nuo moni gyvūn bei augal Atomin s j gain s eksploatuojamos jau apie 50 met tačiau iki iol n ra inoma kaip galima saugiai palaidoti atomines atliekas Niekur pasaulyje n ra n vienos saugios itin radioaktyvi atliek i atomini j gaini utilizavimo galimyb

  Original URL path: http://www.facts-on-nuclear-energy.info/4_waste.php?size=s&l=lt&f= (2016-02-16)
  Open archived version from archive