archive-info.com » INFO » E » EDUCATIV.INFO

Total: 123

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Metoda de învăţare clasică
  de capacitatea intelectual 259 sau mintal 259 a individului Uneori capacitatea de re 355inere a unei informa 355ii 238ntr un mod excep 355ional este rezultatul unei metode de 238nv 259 355are eficiente utilizate 238n cadrul 238nv 259 355 259rii Speciali 351tii spun c 259 238n perioada sesiunilor dulciurile 238n special ciocalata este cel mai indicat medicament contra stresului De fapt modul de a re 355ine cel mai eficient 355ine totu 351i de starea spiritual 259 238n care se afl 259 individul Atunci cand suntem presa 355i de problemele cotidiene cand avem pe cap o sumedenie de alte lucruri neterminabile nu mai 351tim unde ar mai 238nc 259pea 351i 238nsu 351irea de noi cuno 351tin 355e De aceea cand ne propunem s 259 238nv 259 355 259m trebuie neap 259rat s 259 avem mintea limpede deta 351at 259 de toate cele cotidiene Claritatea min 355ii 351i lini 351tea sufleteasc 259 sunt cele care ajut 259 la o 238nv 259 355are mai rapid 259 351i eficient 259 Pentru ca materia s 259 fie 238n 355eleas 259 ca atare trebuie s 259 renun 355 259m la informa 355ia acumulat 259 din baza de date a oric 259rei persoane pentru a permite acumularea de

  Original URL path: http://www.educativ.info/univers/teh3.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Crearea licenţelor
  insuficient expuse 1 Elementele introductive cuprind prefa 355a studiul introductiv 351i nota asupra edi 355iei 2 Elementele redac 355ionale cuprind elementele tip 259rite ale textului de baz 259 adnot 259rile de ordin literar 3 Anexele lucr 259rii cuprind elemente ce 355in de text comentarii listing Toate aceste elemente 238mpreun 259 formeaz 259 351i completeaz 259 textul de baz 259 Profunzimea lucr 259rii este determinat 259 de specificul lucr 259rii 351i nivelul destinatarilor Bibliografia apare rar 238n terminologia de specialitate deoarece aici apar notele de text care sunt rezultatul studierii unor documente anterioare Orice gen de informa 355ii utilizate de autor la crearea lucr 259rii sunt descrise localizate citate Fa 355 259 de textul principal sunt impuse cote marginale a 351ezate pe marginile laterale a textului note de subsol a 351ezate 238n josul paginii 351i note finale dispuse la sf 238r 351itul lucr 259rii Notele de subsol trebuie s 259 fie a 351ezate sub textul de baz 259 351i desp 259r 355it de acesta printr un spa 355iu sau printr o linie scurt 259 238n cazul utiliz 259tii mai multor note de subsol sunt indica 355i prin cifre arabe asteriscuri litere etc Elementele de referin 355 259 bibliografic 259 sunt diferite 238n dependen 355 259 de categoria documentului descris De obicei elementele descrierii trebuie s 259 fie extrase de pe pagina de titlu unde sunt descrise toate referirile c 259r 355ii 238n descriereaa unei lucr 259ri sunt utilizate 2 categorii de elemente esen 355iale 1 elemente principale ce identific 259 lucrarea 2 elemente complementare ce identific 259 caracterul scopul autoritatea disponibilitatea lucr 259rii Se cere de realizat un plan provizoriu care permite coordonarea 351i elaborarea datelor problemei Pentru anumite lucr 259ri 351tiin 355ifice este necesar de consultat cu al 355i speciali 351ti f 259c 238ndu se un inventar al ideilor Discu

  Original URL path: http://www.educativ.info/univers/etap.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Alianţa Franceză din Moldova
  355a francez 259 este coordonat 259 de Ministerul de Externe a Fran 355ei 351i este 238nregistrat 259 238n fiecare 355ar 259 de autorit 259 355ile locale 351i administrative Finan 355area ei nu parvine neap 259rat din partea Fran 355ei ci acest lucru poate fi 238nf 259ptuit 351i de persoane fizice sau juridice care nici nu sunt vorbitori de limb 259 francez 259 Prin specificul s 259u de promovare 351i integrare a limbii franceze 238n cultura altor popoare alian 355a francez 259 poate fi desemnat 259 cu medalia de aur pentru Cea mai mare organiza 355ie cultural 259 cu profil francez Alian 355a francez 259 are ca scop 238nv 259 355area diferitor popoare cu limba francez 259 Mai mult dec 238t at 238t prin cursurile oferite Alian 355a face cuno 351tin 355 259 cu Fran 355a modern 259 obiceiurile 351i tradi 355iile ei personalit 259 355i ce au l 259sat 238n istorie urme ad 238nci 351i au contribuit la dezvoltarea economic 259 351i cultural 259 a ei Ca 351i 238n cadrul altor 355 259ri 238n Moldova Alian 355a francez 259 ini 355iaz 259 cursuri de limb 259 francez 259 pentru toate categoriile comunit 259 355ii pentru persoane ce nu cunosc limba francez 259 351i persoane cu cuno 351tin 355e anterioare a limbii franceze dar doresc o avansare 238n acest context 238n cadrul cursurilor poate fi studiat 259 franceza general 259 sau franceza cu orientare specific 259 economic 259 management bussines etc Alian 355a francez 259 include profesori francezi 351i moldoveni universitari care au ca specialitate limba francez 259 Cadrele pedagogice sunt testate 238nainte de a colabora cu Alian 355a 238n timpul cursurilor sunt utilizate metode de predare inovative franceza vorbit 259 bazat 259 pe tehnologia imersiunii utilizarea informa 355iei originale aplicarea tehnicii video 351i audio proiectoarelor 238n explicarea unor teme cu

  Original URL path: http://www.educativ.info/serv/franc.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Lunguata
  355ionale a 355 259rii a determinat infiltrarea calculatoarelor 238n orice domeniu de activitate a omului ceea ce a atras dup 259 sine 351i cunoa 351terea limbii engleze Linguata ofer 259 cursuri de limb 259 englez 259 ea fiind cea mai des utilizat 259 limb 259 Centru de limbi str 259ine Linguata are ca scop intergrarea popula 355iei din Moldova iar prin intermediul lor a Moldovei 238n spa 355iul european Centru este superior fa 355 259 de alte cusuri oferite 238n Moldova prin utilizarea elementelor 238n procesul instructiv educativ s 259li de studiu confortabile tehnic 259 modern grupe mici a participan 355ilor la curs tehnici inovative de predare manuale interna 355ionale 238n cadrul procesului de instruire cadrele didactice utilizeaz 259 materiale speciale 238n dependen 355 259 de cerin 355ele 351i necesit 259 355ile participan 355ilor texte 351i exerci 355ii de gramatic 259 modificate 238n dependen 355 259 de nivelul cunoa 351terii limbilor moderne 238n finalul promov 259rii unui curs participan 355ii sunt testa 355i prin examene a c 259ror itemi sunt bine determina 355i de cadrele didactice extra preg 259tite 238n acest domeniu Procesul de instruire este u 351urat de utilizarea 238n cadrul orelor de curs a tehnicii audio 351i video 238n cadrul cursurilor sunt predate mai multe aspecte a limbii engleze ceea ce 355ine de specificul activit 259 355ii participan 355ilor la curs limba englez 259 pentru speciali 351tii din medicin limba englez 259 pentru activit 259 355i turistice limba englez 259 pentru secretariat Limba englez 259 238n sisteme bancare 351i management Limba englez 259 238n bussines Eficientizarea 238nv 259 355 259rii limbilor moderne este determinat de calificarea 238nalt 259 a cadrelor didactice metodele de predare noi utilizate 238n rezultatul promov 259rii tuturor etapelor de studiere a limbii engleze este sus 355inut examenul final 351i ca rezultat se 238nm 238neaz

  Original URL path: http://www.educativ.info/serv/ling.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • ELTC
  o institu 355ie de 238nv 259 355 259m 238nt fiind specializat 259 238n predarea limbilor contemporane Cursurile oferite de institu 355ie dezvolt 259 capacit 259 355ile participan 355ilor implementarea lor 238ntr o societate interna 355ional 259 prin cunoa 351terea culturii tradi 355iilor 351i obiceiurilor altor popoare de pe 238ntreg glob p 259m 238ntesc Profesori califica 355i din Moldova 351i alte state ale lumii conduc lec 355iile din cadrul centrului Sunt utilizate diferite instrumente la predarea cursurilor programe pentru diferen 355e de v 238rst 259 niveluri de cunoa 351tere de limb 259 englez 259 Cursurile au loc 238n baza materialelor didactice editate 238n Statele Unite 351i Anglia Lec 355iile sunt modelate 238n dependen 355 259 de cerin 355ele 351i necesit 259 355ile participan 355ilor 238n procesul de 238nv 259 355are sunt utilizate materiale didactice suplimentare cum ar fi material audio 351i video material virtual Cursul este alc 259tuit din 14 nivele la care primele 7 teoretice sunt principale dup 259 fiecare din ele succed 238nd c 238te un nivel practic Fiecare nivel dureaz 259 7 s 259pt 259m 238ni a c 238te 2 ore de 3 ori 238n s 259pt 259m 238n 259 238n cadrul centrului activeaz 259 cluburi de conversa 355ie a diferitor limbi str 259ine englez 259 german 259 italian 259 rom 238n 259 Pentru eficientizarea procesului de instruire este implementat 259 metoda direct 259 ce este bazat 259 pe comunicare Mai sunt utilizate 351i alte tehnici de predare cum ar fi joc de rol lucru 238n echip 259 exerci 355iul argumentarea exemplificarea comunicare dezbateri 238nscenare Preliminar participan 355ii sunt testa 355i pentru a determina nivelul de cunoa 351tere a limbii str 259ine La finele fiec 259rui curs studiat participan 355ii sunt testa 355i pentru a determina nivelul de percepere 351i asimilare a cuno 351tin 355elor lor dup 259

  Original URL path: http://www.educativ.info/serv/eltc.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • CII
  259tire de balaraureat la diferite materii Pe pia 355a educa 355ional 259 exist 259 multe organiza 355ii ce petrec cursuri de instruire ceea ce creaz 259 o concuren 355 259 mare 238n acest domeniu De 351i timpul de instituire este mic acest fapt nu a 238mpiedicat ca centru s 259 nu devin 259 cunoscut 238n Moldova iar cursurile sale s 259 fie apreciate de membrii societ 259 355ii Profesionalismul cursurilor petrecute sunt eviden 355iate prin elabor 259rile metodice aprobate de Asocia 355ia European 259 Universitar 259 cu corespundere a standardelor europene Planurile sunt modificate 238n dependen 355 259 de cerin 355ele 351i necesit 259 355ile participan 355ilor la cursuri modific 259rilor ce au loc 238n societatea de azi Centru ofer 259 cursuri diferitor nivele 351i categorii de persoane tineri 351i b 259tr 238ni de la persoanele ne 351tiutoare de limbi str 259ine p 238n 259 la persoane ce doresc o avansare 238n acest domeniu Centru ofer 259 cursuri de contabilitate computatoare preg 259tirea pentru bacalaureat limb 259 englez limb 259 rom 238n limb 259 rus limb 259 german limb 259 portugez limba spaniol limb 259 francez limb 259 greac limb 259 turc limb 259 italian 259 Cadrele pedagogice sunt bine

  Original URL path: http://www.educativ.info/serv/cii.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • CTJ
  238n acest domeniu consultarea popula u 351urarea transferul de informa 355ii 351i experien 355 259 de lucru dintre tinerii specializa 355i 238n jurnalism Scopul final al acestui centru este de a ob 355ine 351i promova informa 355ii adev 259rate 351i reale cu con 355inut bogat 351i de folos pentru tinerii de ast 259zi Centru transmite prin pres 259 adolescen 355ilor sim 355ul adev 259rului calit 259 355ii idei democratice 351i promoveaz 259 aceste valori tinerilor prin intermediul institu 355iilor de 238nv 259 355 259m 238nt licee universit 259 355i colegii 351coli profesionale etc Centrul 351i a propus s 259 realizeze urm 259toarele obiective s 259 u 351ureze accesul la informa 355ie a adolescen 355ilor din Moldova s 259 dezvolte presa 351colare din cadrul institu 355iilor de 238nv 259 355 259m s 259 determine o corela 355ii dintre companii 351i grup 259rile de pres 259 a tinerilor din Moldova Cursurile oferite de centru au ca scop dezvoltarea parteneriatului dintre organiza 355iile mass media din Moldova prin unificarea 351i 238mp 259rt 259 351irea de informa 355ii 351i elemente practice din acest domeniu 238n cadrul acestor cursuri sunt invita 355i s 259 participe adolescen 355i din toat 259 Moldova activi 351ti la diverse

  Original URL path: http://www.educativ.info/serv/jurn1.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Centrul "Media"
  propune s 259 238nl 259ture neajunsurile mass mediei prin persoane calificate 351i s 259 dezvolte acest tip de activitate Centru Media unic 238n felul s 259u a fost 238nfiin 355at de organiza 355ia Unicef din Moldova 351i Direc 355ia pentru Protec 355ia Drepturilor Copilului din cadrul prim 259riei Chi 351in 259ului Centru de jurnalism promoveaz 259 cursuri 238n urm 259toarele domenii radiojurnalism crearea emisiunilor radio instituirea ziarelor 351i a posturilor radio Prin intermediul tinerilor absolven 355i a acestor cursuri vom putea afla ultimele 351tiri 238n ceea ce prive 351te Moldova 351i din afara ei drepturile fiec 259rui cet 259 355ean 238n societatea 238n care locuie 351te 351i modul de participare a fiec 259ruia la dezvoltarea comunit 259 355ii Cursurile confer 259 238ncredere 238n for 355ele proprii 351i utilitate 238n societate 238n rezultat centru promoveaz 259 urm 259toarele aspecte deschiderea c 259ilor de acces la informa 355ia veridic 259 351i specific 259 v 238rstei adolescen preg 259tirea c 259tre o via 355 259 matur 259 351i plin 259 de obstacole crearea surselor informa 355ionale care s 259 atrag 259 aten 355ia popula 355iei la problemele cu care se confrunt 259 societatea modern accentuarea problemelor cu care se 238nt 238lnesc tinerii de

  Original URL path: http://www.educativ.info/serv/jurn2.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive