archive-info.com » INFO » E » EDUCATIV.INFO

Total: 123

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Regulament
  preuniversitare de peste hotare 238nv 259 355 259m 238ntul f 259r 259 frecven 355 259 este destinat urm 259torilor categorii de tineri absolven 355ilor de colegiu 351coli profesionale liceu 351coli generale cu angajare 238n c 238mpul muncii 238nv 259 355 259m 238ntul f 259r 259 frecven 355 259 poate fi efectuat doar la specialit 259 355ile existente la 238nv 259 355 259m 238ntul de zi Institu 355iile universitare au drept s 259 efectuieze admiterea studen 355ilor pe baz 259 de contract peste prevederile planului de admitere 238n coordonare cu Regulamentul admiterii 351i Ministerul Economiei 351i Reformelor Admiterea 238n institu 355iile universitare are loc 238n conformitate cu dispozi 355iile generale 238nscrise 238n regulament Examenele stabilite 238n cadrul admiterii 238n dependen 355 259 de specialitate sunt determinate de institu 355ii 351i aprobate de Ministerul Educa 355iei 351i a 351tiin Admiterea absolven 355ilor moldoveni 238n cadrul altor institu 355ii universitare str 259ine se efectuiaz 259 pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Educa 355iei 351i 351tiin 238n cadrul 238nv 259 355 259m 238ntului de zi bugetar se pot 238nscrie persoane de p 238n 259 la v 238rsta de 35 ani iar limita de v 238rst 259 nu este prev 259zut 259 la persoanele ce se 238nscriu la 238nv 259 355 259m 238ntul f 259r 259 frecven 355 259 sau 238nv 259 355 259m 238ntul de zi nebugetar Persoanele angajate prin contract individual de munc 259 beneficiaz 259 de participare la toate formele de 238nv 259 355 259m 238nt 351i de un concediu pe cont propriu Participan 355i la concurs sunt obliga 355i s 259 pl 259teasc 259 o tax 259 de 238nscriere la concurs tax 259 stabilit 259 de Ministerul Educa 355iei 351i 351tiin 355ei Contestarea lucr 259rilor 238n cazul 238n care exist 259 nemul 355umiri 238n privin 355a lucr 259rilor scrise se pot

  Original URL path: http://www.educativ.info/univers/ad1.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • înscrierea la concurs
  pot continua studiile la o alt 259 specializare numai pe baz 259 de tax 259 de studii Cet 259 355enii str 259ini se pot 238nscrie la concurs 238n dependen 355 259 cu legile din cadrul Legii 238nv 259 355 259m 238ntului 351i cu Protocoalele de colaborare dintre Moldova 351i 355ara respectiv 238mpreun 259 cu cererea de 238nscrire la concurs mai este necesar de avut 1 Actul de studii form 259 original 2 Certificatul medical de tipul nr 086 U eliberat 259 238n anul admiterii 3 diplomele de gradul I III ob 355inute la diverse concursuri republicane 351i interna 355ionale diplome ce indic 259 participarea la diferite concursuri expozi 355ii organizate de Ministerul Educa 355iei 351i 351tiin 4 6 fotografii 3x4 cm 5 extrasul din carnetul de munc 259 pentru cei angaja 355i 238n c 238mpul muncii 6 absolven 355ii liceelor din Rom 238nia vor prezenta certificatul de studii 238n care vor fi 238nscrise disciplinele de bacalaureat 351i notele acestora 7 absolven 355ii de colegiu paralel cu diploma vor prezenta un certificat ce con 355ine disciplinele din cadrul examenelor de stat sau anexa la diplom 8 Obligatoriu se cere prezentarea unui certificat eliberat de organele administr 259rii publice a faptului c 259 nu s a lucrat dup 259 absolvirea institu 355iilor preuniversitare 238n cazul 238n care nu se prezint 259 extrasul din carnetul de munc 9 se prezint 259 o adeverin 355 259 eliberat 259 de organele de tutel 259 238n cazul copiilor orfani 10 absolven 355ii institu 355iilor cu 238nv 259 355 259m 238nt special prezint 259 actul de studiu corespunz 259tor iar cei ce nu au absolvit a 351a tipuri de 351coli dar prezint 259 deficien 355e fizice prezint 259 un certificat din partea Comisiei consultative de expertiz 259 medical Candida 355ii la concurs vor prezenta buletinul livretul militar

  Original URL path: http://www.educativ.info/univers/ad2.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Desfăşurarea concursului
  fost ocupate vor fi scoase la concurs pentru absolven 355ii de orice profil absolven 355ii de 355in 259tori de diplome de bacalaureat care necesit 259 admiterea la o alt 259 specialitate vor sus 355ine examenele de concurs specifice absolven 355ilor 351colilor generale Concursul de admitere 238n cadrul institu 355iilor superioare de scurt 259 durat 259 const 259 238n probe la 2 discipline 238ncadrat 259 fiind obligatoriu disciplina limba 351i literatura rom 238n 259 pentru absolven 355ii 351colilor generale subiectele la examenele de concurs vor fi alc 259tuite 238n dependen 355 259 de programa 351colar de 355in 259torii diplomelor de bacalaureat 238n cazul alegerii altei specialit 259 355i sus 355in examene de concurs specifice absolven 355ilor 351colilor generale O prob 259 eliminatorie de aptitudini va fi sus 355inut 259 de candida 355ii ce au ales specialit 259 355i ca art 259 muzic 259 pictur 259 arhitectur 259 sport jurnalistic 259 pedagogie pre 351colar 259 pedagogia 238nv 259 355 259m 238ntului primar Examenele scrise vor fi elaborate sub form 259 de test elaborate fiind de institu 355iile de 238nv 259 355 259m 238nt 238n dependen 355 259 de programa 351colar Subiectele pentru examenele de concurs vor fi alc 259tuire 238n mai multe variante 238n care vor fi incluse 351i baremul de evaluare Absolven 355ii de 355in 259tori de diplome 351i medalii de aur argint bronz ob 355inute 238n cadrul olimpiadelor interna 355ionale 238n ultimii 2 ani se inmatriculeaz 259 f 259r 259 sus 355inerea examenelor de concurs la specialitatea dorit Comisia de admitere va dirija procesul de desf 259 351urare a examenelor scrise prin afi 351area 238n locuri special preg 259tite lista candida 355ilor 238mp 259r 355i 355i pe blocuri s 259li de studiu R 259spunz 259torul de sal 259 va verifica identitatea candidatului distribuie foi cu 351tampila institu 355iei 351i explic

  Original URL path: http://www.educativ.info/univers/ad3.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Cariera profesională
  din considerentele c 259 situa 355ia dat 259 apare la o v 238rst 259 fraged 259 238n care subcon 351tientul 238nc 259 nu realizeaz 259 importan 355a acestui eveniment 351i consecin 355ele ei 238n cercul alegerilor ce se tot 355in lan 355 pe parcursul vie 355ii capul 351irului este condus 259 de alegerea specialit 259 355ii ce indic 259 238nceperea unei vie 355i mature Aceast 259 alegere realizat 259 de individ este bazat 259 pe viziunile pe care le are privind comunitatea 238n care locuie 351te 351i cu c 238t aceasta este mai clar 259 cu at 238t alegerea va fi mai natural 259 Cultivarea unor atitudini noi prin asimilarea de cuno 351tin 355e noi va u 351ura t 238n 259rul de azi s 259 351i rezolve situa 355iile problem 259 gragul de complexitate a acestora avantajele 351i dezavantajele deciziei luate Continuitatea omenirii depinde 238n mare m 259sur 259 de ceea ce se pl 259m 259de 351te azi comportament maniere conduit 259 vestimenta 355ie etc Ceea ce exist 259 ast 259zi a fost implantat 238n trecut 351i se va manifesta 238n viitor Prin alegerea unei profesii se poate determina caracterul 351i ad 238ncimea g 238ndirii individului ceea ce este de prim 259 necesitate la orice moment de timp din copil 259rie p 238n 259 la ad 238nci b 259tr 238ne 355i Gre 351eala efectuat 259 238n copil 259rie 238 351i va l 259sa amprenta la b 259tr 238ne 355e La baza fundamentului casei 238n care va activa individul se amplaseaz 259 corectitudinea alegerii carierei profesionale O c 259r 259mid 259 gre 351it cl 259dit 259 va zdruncina 238ntreg sistemul fundamental 351i nu va permite ridicarea casei visate de individ p 238n 259 la nivelul dorit C 259ile profesionale sunt 238n str 238ns 259 interdependen 355 259 cu societatea economic 259

  Original URL path: http://www.educativ.info/univers/imp.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • universităţi europene
  238ngeri mergeau la Papa de la Roma care d 259dea dreptate confra 355ilor s 259i Institu 355iile universitare la r 238ndul lor aveau protectori influen 355i ca regele angliei sau regele fran 355ei Universitatea a ap 259rut ca o necesitate a lichid 259rii analfabetismului a cadrelor didactice incompetente un mod de a crea un mod de 238nv 259 355 259m 238nt bine determinat av 238nd ca baz 259 o clasificare a disciplinelor o colectarea informa 355iilor pe baz 259 de lectur 259 sistematic 259 351i obligatorie 238nl 259turarea unor c 259r 355i cu con 355inut neadecvat Primii adep 355i a universit 259 355ilor au impus valori legi norme organizatorice 238n cadrul procesului educa 355ional prin examene cursuri diplome licen 355e conduit 259 vestimenta 355ie maniere Acestea din urm 259 au determinat ca universit 259 355ile s 259 devin 259 primele institu 355ii de 238nv 259 355 259m 238nt de pe 238ntreg glob p 259m 238ntesc Ini 355ial institu 355iile universitare au pus punct pe organizarea interne regulamente rela 355ii dintre universit 259 355i 351i politic 259 biseric 259 la care aceste statuturi pe parcurs devin din ce 238n ce mai complexe Dezvoltarea cominut 259 355ii au atras dup 259 sine 351i dezvoltarea universit 259 355ilor ceea ce a determinat apari 355ia unor facult 259 355i noi ca art 259 medicin 259 drept teologie Facult 259 355ile sunt conduse de decani iar num 259rul mare de studen 355i a determinat 238mp 259r 355irea acestora pe na 355iuni francezi englezi germani normanzi etc Papa de la Roma prin statutul s 259u autoritar se impune 351i 238n cadrul institu 355iilor universitare prin 238ncadrarea calug 259rilor 238n interiorul cadrelor didactice Ace 351ti c 259lug 259ri s au orientat spre propov 259duirea disciplinelor ca filosofie 351i teologie Crearea altor institu 355ii universitare au fost cauzate

  Original URL path: http://www.educativ.info/univers/dezv.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Diferenţe ale învăţămîntului universitar
  se coordoneaz 259 pedagogic aceasta Difeten 355a dintre universit 259 355le lumii putem 238ncepe de la 238mp 259r 355irea anului universitar La noi 238n 355ar 259 acesta este 238mp 259r 355it 238n dou 259 sesiuni 238n Romania depinde de universitate 238n unele la fel 238n dou 259 semestre la altele 238n patru adic 259 cu par 238n Rusia 238n dou 259 sesiuni Dar exist 259 o mare diferen 355 259 238ntre aceste semestre 238n Moldova trebuie s 259 acumulezi cel pu 355in trei note pe parcursul semestrului plus nota de la colocvii sau examene pentru nota final 259 la materie 351i aici exist 259 diferen 355e depinde de profilul la care 238nve 355i profilul real cere nota general 259 dintre notele de la fiecare lucrare practic 259 sau de laborator De multe ori notele de laborator sunt cele care te scutesc de colocvii iar acestea devin automate Celelalte profiluri la fel acord 259 o not 259 general 259 dintre notele acumulate de la lucr 259ri scrise seminare 238n Romania 238n cadrul institu 355ile universitare cu dou 259 semestre nota final 259 o acumulezi doar 238n sesiune plus 238nsemn 259rile profesorului 238n caietul personal pentru activitatea studentului din timpul semestrului la

  Original URL path: http://www.educativ.info/univers/dif.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • învăţarea prin experienţă
  esen 355 259 351i atinge obiectivele propuse 238nv 259 355area prin experien 355 259 este u 351or implementabil 259 deoarece 238n cadrul ei este utilizat 259 experien 355a individului 238n cauz 259 reflexele personale propriul bagaj de cuno 351tin 355e mijloace 351i tehnici care permit 238n 355elegerea informa 355iilor primite modalitate de a trece cuno 351tin 355e 351i aptitudini dintr o zon 259 de cunoa 351tere 238n alt 259 zon 259 cu care este mai pu 355in cunoscut 238nv 259 355area prin experien 355 259 d 259 posibilitate persoanelor 238ncadrate s 259 se dep 259 351easc 259 pe ei personal s 259 g 238ndeasc 259 s 259 experimenteze s 259 238 351i asume responsabilit 259 355i noi ap 259rute pe parcursul 238nv 259 355 259rii 238nv 259 355area prin experien 355 259 reprezint 259 un mod de a atinge 355elul final 355el ce nu poate fi realizat prin intermediul metodelor clasice de 238nv 259 355are 238n cadrul acestui tip de 238nv 259 355are sunt 238ncadrate toate sim 355urile corpului uman creier minte suflet inim 259 Acest tip de 238nv 259 355are este relevant prin faptul c 259 nu este important ceea ce cuno 351ti sau acele informa 355ii de 355inute ci importante sunt acele lucruri ce sunt realizate de c 259tre oameni Ceea ce a fost utilizat la crearea lucrurilor este clar vizibil 351i u 351or de implementat 238n cadrul altor proiecte 351i idei 238n cazul model 259rii unui lucru nu este 238ndeajuns s 259 indici individului ce s 259 realizeze ci este important s 259 ar 259 355i cum sau ce trebuie de 238ndeplinit ca acel lucru ca produs finit s 259 fie util sau de realizat ceva 351i mai bun ca context Pe parcursul utiliz 259rii 238nv 259 355 259rii prin experiment sunt dezvoltate aptitudini 351i comportamente noi

  Original URL path: http://www.educativ.info/univers/teh1.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Lucru în echipă
  nu permite atingerea unui 355el final Acest tip de 238nv 259 355are este utilizat 238n cadrul unor companii ce con 355in mai multe bran 351e industriale Fiecare membru din cadrul companiei trebuie s 259 fie clar informat ce are de realizat 351i care este scopul final care 351i ar dori s 259 238l ating 259 compania 238n cadrul acestui tip de 238nv 259 355are echipele nu sunt create cu scopul de a realiza ceva simplu ci procese mult mai complexe 238n care solu 355ia g 259sit 259 nu este numai una Se pronun 355 259 mai multe idei dintre care este aleas 259 ideea cea mai rezonabil 259 de o calitate superioar 259 g 238ndirii numai a unui singur individ 238n cazul unui singur individ se pot genera idei eronate 351i care se poate extinde nesatisfac 259tor iar 238n interiorul unei echipe sunt definite 351i l 259murite toate ideile propuse de membri iar cele gre 351ite sunt eliminate din start Deciziile sunt propulgate 351i dezvoltate mai departe de to 355i membrii echipei Membrii echipei 238 351i asum 259 responsabilit 259 355i mult mai mari 351i sunt gata de r 259spundere dar oricum sunt cunoscute grani 355ele acestor riscuri asumate Modul

  Original URL path: http://www.educativ.info/univers/teh2.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive