archive-info.com » INFO » E » EDUCATIV.INFO

Total: 123

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Educaţia
  proiecta i s devin persoane independente care s poat s se modific în dependen de schimb rile care au loc în societate Sistemul educativ din Moldova implementeaz strategii educative dezvoltînd astfel ni te mecanisme care ajut la crearea unor obiective norme de comportament în societate valori na ionale în corelare cu ace ti caracteristici sociali tinerii î i formeaz propriile concep ii despre societatea ce îi înconjoar cap t abilit i de acomodare cu mediul Dar în aceast situa ie indivizii nu asimileaz valori în ritmul i efectul necesar datorit factorilot sociali psihologici i fiziologici Sistemul educativ este competent în dependen de mediul înconjur tor practicile educative înv ate de p rin i comportamentul fa de coal practicile sociale asimilate din institu iile colare A înv a nu este pur i simplu un proces psihologic i biologic i nu face diferen iere de persoanele din diferite p turi sociale înv area este un proces continuu care este determinat de rela iile sociale de produc ie în prezent aptitudinile i capacit ile unei persoane au o mai mare importan decît asimilarea unei cantit i mari de cuno tin e care nu aduc nici un rod societ ii Sistemul educativ în Moldova nu mai este o simpl acumulare de cuno tin e ci o dezvoltare psihologic i cultural a individului Dac în trecut procesul de predare înv are obosea prin acumul ri enorme dezumaniza prin dictatur acum sunt formate procese formative care ajut omul s fie st pîn pe propria persoan s fie în dezvoltare continu s poat folosi informa ia ce o prime te utilizînd o ra ional în scopuri personale i sociale în a a situa ie în vîrful triunghiului obiectivelor educa ionale stau deja alte procese atitudinea i capacit ile Sistemul educativ din Moldova nu mai poate fi analizat

  Original URL path: http://www.educativ.info/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Despre sait
  ce po 355i si ce nu po 355i 238n fine ce lipse 351te eului personal pentru a fi des 259v 238r 351it Diplomele ob 355inute la facult 259 355i conteaz 259 la angajarea 238n c 238mpul muncii dar pentru a te urca pe scara carierei este nevoie de success care este str 238ns legat de abilit 259 355ile proprii iar abilit 259 355ile sunt dezvoltate prin intermediul educa 355iei Acest sait este dedicat tinerilor 351i nu numai 238n Moldova educa 355ia este 238n curs de dezvoltare iar acest sait vine 238n ajutor tuturor acelora care au nevoie de aripi de cre 351tere intelectual 259 351i profesional 259 238n cadrul saitului sunt multe men 355ionate 351i anume despre dezvoltarea educa 355iei forme de educa 355ie tipuri de educa 355ie factorii educa 355iei noi direc 355ii ale educa 355iei Acest sait a fost creat la ini 355iativa unui grup de studen 355i 351i profesori coordonat fiind de profesorul universitar Diaconu Constantin Tudor din cadrul Universit 259 355ii Pedagogice Ion Creanga catedra pedagogic 259 Pentru informa 355ii 238ntreb 259ri propuneri 351i sugestii ne pute 355i contacta la adresa e mail Dezvoltarea Educa iei Formele educa iei Educa ia formal Educa ia nonformal Educa

  Original URL path: http://www.educativ.info/about.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Linkuri
  Representing on line shops which offer fine replica watches Iconic Watches Travel Through Time via Watches Channel Dezvoltarea Educa iei Formele educa iei Educa ia formal Educa ia nonformal Educa ia iformal Factorii educatiei Educa ie familial Educa ie scolar Educa ie prin mass media Tipuri de educatie Educa ie intelectual Educa ie estetic Educa ie sexual Noi direc ii ale educa iei Licee Universit 259 355ile Moldovei Lucr 259rile

  Original URL path: http://www.educativ.info/link.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Dezvoltarea educaţiei
  educare a tinerii genera 355ii dar care poate avea rezultate nu prea bune pentru tineret chiar 351i pentru o parte din adul 355i Aceste tipuri de 238nv 259 355are de multe ori nu sunt controlate de institu 355iile de 238nv 259 355 259m 238nt dar se impun mult 238n cadrul educa 355iei Pedagogia explic 259 diferen 355ele politice economice sociale istorice din cadrul societ 259 355ii Cadrul educativ este influen 355at de schimb 259rile sociale de discu 355iile cu caracter social care au loc 238n anumite perioade de timp Educa 355ia transmis 259 din genera 355ia 238n genera 355ie a c 259p 259tat mai 238nt 238i statutul de 238n 355elepciune 351i a creat reguli privind educarea copiilor apoi 238n cadrul educa 355iei s 259 apar 259 legi norme tradi 355ii Acestea din urm 259 ajut 259 la formarea genera 355ii tinere 238n dependen 355 259 de cerin 355ele sociale 238n pezent educa 355ia a devenit o teorie 351i o ac 355iune dirijat 259 de speciali 351ti 238n concordan 355 259 cunecesit 259 355ile practice ale sociat 259 355ii Educa 355ia tineretului este 238n str 238ns 259 leg 259tur 259 cu influen 355a mediului ambiant 351i este o ac 355iune continu 259 a 238nv 259 355 259rii Ea studiaz 259 factorii de natur 259 social 259 modul de dirijare 351i control al acestora 238n cadrul form 259rii individului Problemele educa 355iei trebuie tratate 351tiin 355ific din puctul de vedere al factorilor sociali Indivizii sunt educa 355i prin societate care propune 355eluri educative 351i aduce mijloace pentru a atinge aceste 355eluri Con 351tiin 355a uman 259 se treze 351te 351i se dezvolt 259 numai prin ac 355iunea altor persoane prin compararea cu alte persoane opunere la alte idei Educa 355ia se dezvolt 259 numai 238ntr un mediu social favorizat Indivizii 238nva 355

  Original URL path: http://www.educativ.info/dezvedu.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Educaţia formală
  351tin 355ele primite sunt alese 351i structurate fiind caracterizate prin con 355inut 351tiin 355ific Educa 355ia formal 259 ajut 259 la o asimilare continu 259 a cuno 351tin 355elor 351i u 351ureaz 259 dezvoltarea unor aptitudini capacit 259 355i atitudini a individului introducerea persoanei 238n societate O latur 259 important 259 a educa 355iei formale o constituie evaluarea care u 351ureaz 259 reu 351ita 351colar 259 succesul form 259rii elevilor Evaluarea 238n afar 259 de faptul c 259 evalueaz 259 cuno 351tin 355ele elevilor mai are scopul de a trezi 238n individ capacitatea de autoaprecierea autoevaluare Individul se simte frustat atunci c 238nd persoana de al 259turi este apreciat mai bine Acest lucru 238n cazul 238n care este o notare corect 259 s 259 trezeasc 259 eul propriul 351i s 259 se ridice la a 351tept 259rile cuvenite De 351i acest tip de educa 355ie este necesar 259 totu 351i are unele goluri din cauza programelor de 238nv 259 355 259m 238nt 238nc 259rcate Acest fapt cauzeaz 259 lipsa neobi 351nuitului creativismului 351i are caracter de rutin 259 351i monotonie Lipsa de explicare 351i argumentare face ca cuno 351tin 355ele transmise s 259 aib 259 un caracter pur informativ f

  Original URL path: http://www.educativ.info/form1.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Educaţia nonformală
  educa 355iei O caracteristic 259 nou ap 259rut 259 la acest tip de educa 355ie este rolul de mijlocitor pentru cei care nu au acces la educa 355ia formal 259 351i anume cei saraci retra 351i analfabe 355i persoane cu handicap Principiile educa 355iei nonformale sunt urm 259toarele protejarea persoanelor ce doresc o cre 351tere 238n comer 355 agricultur 259 industrie etc sus 355inerea popula 355iei pentru utilizarea mai ra 355ional 259 a resurselor naturale 351i personale cre 351terea profesional 259 sau schimbarea activit 259 355ii profesionale educa 355ia pentru s 259n 259tate 351i ra 355ionalizarea timpului liber analfabetizarea Toate aceste principii pot constitui o cultur 259 minor 259 238n cazul 238n care educa 355ia nonformal 259 nu este 238n corela 355ie cu educa 355ia formal 259 351i nu se bazeaz 259 pe aceasta din urm 259 Evaluarea educa 355iei nonformale este observat 259 prin diferite activit 259 355i ca cercuri specializate olimpiade 351colare concursuri care sunt 238ntemeiate de institu 355iile 351colare organiza 355ii ale tineretului organiza 355ii p 259rinte 351ti etc Aceste activit 259 355i la fel ca 351i la educa 355ia formal 259 sunt coordonate de pedagogi de specialitate dar care 238n aceste situa 355ii au un rol secundar de moderatori sau coordonatori Tot 238n cadrul educa 355iei nonformale sunt incluse 351i emisiunile radio 351i televiziune care sunt create anume pentru elevi 351i au un nivel ridicat al cuno 351tin 355elor Acela 351i tip de educa 355ie 238l au 351i ziarele 351i revistele 351colare la care particip 259 foarte mult elevii dar oricum sunt coordona 355i de pedagogi Educa 355ia nonformal 259 este diferit 259 fa 355 259 de educa 355ia formal 259 prin aspectul con 355inutului 351i formele de realizare Educa 355ia nonformal 259 este caracterizat 259 prin r 259spunderea concret 259 la cerin 355ele fixate permite

  Original URL path: http://www.educativ.info/form2.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Educaţia iformală
  de educa 355ie sunt esen 355iale 238ncerc 259rile 351i tr 259irile care pot da nastere la idei noi din ce 238n ce mai originale legat de mediul 238nconjur 259tor 238n cadrul educa 355iei iformale rolul promordial al 238nv 259 355 259rii 238l are individul educa 355ia fiind aleatorie iar evaluarea se face prin alte criterii fa 355 259 de educa 355ia formal 259 Evaluarea individului se observ 259 238n dependen 355 259 de competen 355a persoanei 238ntr o ramur 259 sau alta De 351i toate 3 tipuri de educa 355ie formal 259 Nonformal 259 351i iformal 259 sunt diferite toate sunt necesare de utilizat 238n cadrul educa 355iei 355in 238nd cont de diferen 355ele dintre ele la nivel de con 355inuturi cadre mijloace ale pedagogilor Aceste forme ale educa 355iei ajut 259 individul la pozi 355ionarea individului 238n societate 351i rezolvarea diferitor situa 355ii cheie care se 238nt 238lnesc 238n prezent Dar totodat 259 ficeare din aceste forme de educa 355ia are un rol caracteristic de 238ndeplinit Educa 355ia iformal 259 de relateaz 259 urm 259toarele o sensibilitate la interac 355iunea cu mediu 238nconjur momentul 238n care este lansat un interes de cunoa 351tere pentru individ posibilitatea de a p 259 351i de la un interes la altul posibilitatea unei 238nv 259 355 259ri individuale f 259r 259 obliga crearea unui proiect individual av 238nd libera ac posibilitatea de autoformare independent Pe de alt 259 parte legarea celor 3 forme de educa 355ie ar fi mai eficient 259 351i ar da urm 259toarele rezultate capacitatea de a reac 355iona la diferite situa 238n 355elegerea unei situa 355ii noi o mai bun 259 238ntelegere a unei necesit 259 355i personale 351i de grup solu 355ionarea unei situa 355ii de blocaj u 351urarea conceperii formatorilor unirea for 355elor din mai multe categorii

  Original URL path: http://www.educativ.info/form3.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Influenţa familiei
  259 la nivel spiritual Familia este un factor primordial de informare 351i de creare a copiilor 351i tineretului Ea are rolul de al introduce pe copil 238n societate de a implementa practici educative construc 355ii cognitive De observat faptul c 259 familia implementeaz 259 mai mult valori practice dec 238t teoretice Familia este mediul cel mai s 259n 259tos 351i are o influen 355 259 mare asupra individului Individul 238n cadrul familiei se dezvolt 259 multilateral cupriz 238nd mai multe ramuri de activitate Un mediu tonifiant va ajuta la o 238n 355elegere mai adecvat 259 a societ 259 355ii omenirii o educa 355ie bun 259 va ajuta la crearea unui individ util societ 259 355ii O societate prosper 259 va favoriza 238mbog 259 355irea individului cu valori 351i concep 355ii noi Familia are rol mai mult s 259 formeze dec 238t s 259 aduc 259 la cuno 351tin 355 259 Este foarte important 259 educa 355ia din copil 259rie deoarece individul ia primele impresii din mediul 238nconjur 259tor care la v 238rsta frageda a copilului este familia Tot din mediul familial copilul ca un burete mai ia conduitele 351i obiceiurile celor din jur Individul va repeta 351i va imita oamenii

  Original URL path: http://www.educativ.info/fact1.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive