archive-info.com » INFO » C » CURSURI-ONLINE.INFO

Total: 398

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Carcinogeneza
  Proza Limbi straine Engleza Franceza Spaniola Mai multe Matematica Carcinogeneza Carcinogeneza este procesul de proliferare necontrolata a celulelor cu formarea tumorilor maligne aparitia cancerului Leave a Reply Click here to cancel reply Nume Mail optional nu va fi publicat Linkuri Acasă cursuri online info Notițe Blog Lista completă cursuri Contact Reclame Categorii Categorii Select Category Biologie Botanica Chimie Economie Fizica Informatica Limba romana Poezie Proza Limbi straine Engleza Mai multe

  Original URL path: http://www.cursuri-online.info/notite/20/carcinogeneza.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Globalizarea problemelor omenirii
  scădere a resurselor neregenerabile sau de epuizare a lor vor continua în viitor problemele dezvoltării şi vieţii pe planetă se vor complica foarte mult 2 Referat Criza alimentară şi subdezvoltarea se întâlneşte într o economie subdezvoltată caracterizată pi intr o productivitate scăzută a exploatărilor agricole rezultat al unui grad redus de înzestrare tehnică a muncii In toate sectoarele a unei efîcienţe necorespunzătoare în utilizarea factorilor de producţie în cadrul relaţiilor economice internaţionale Zonele în care se resimt lipsurile cele mai mari cuprind ţările din regiunea Anzilor întinderile semiaride ale Africii şi Orientul Apropiat ca şi unele ţări dens populate din Asia Factori care împiedică creşterea producţiei alimentare pe locuitor costul mediu al intrării terenurilor în folosinţă arabilă este mare într o serie de zone ale globului lipsa unor păşuni permanente în regiunile secetoase ale globului pierderea unei suprafeţe tot mai mari din pământul arabil ca urmare a folosirii lui pentru construcţii industriale locuinţe drumuri etc precum şi datorită fenomenelor de eroziune care se produc creşterea mai rapidă a populaţiei decât producţia agricolă într o serie de zone şi state neindrustrializate ale lumii randamentele agricole foarte scăzute într o serie de ţări slab dezvoltate disponibilul de apă dulce redus alocarea unor resurse scăzute producţiei alimentare în raport cu cele alocate producţiei altor bunuri şi servicii inclusiv pentru cheltuieli militare etc Depăşirea crizei alimentare mondiale necesită acţiuni naţionale şi internaţionale convergente care să pornească de la faptul că producerea disponibilului alimentar necesar consumului populaţiei presupune sporirea producţiei agricole a ţărilor în curs de dezvoltare prin procedee tehnologice superioare care trebuie să devină cea mai înaltă prioritate economică a lumii Producerea disponibilului alimentar necesar consumului populaţiei reprezintă o condiţie esenţială dar nu şi suficientă pentru lichidarea foametei Este necesar ca populaţia din ţările respective să dispună de venituri suficiente ca aceste venituri să

  Original URL path: http://www.cursuri-online.info/notite/17/globalizarea-problemelor-omenirii.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Economia Romaniei
  constituirea dreptului de proprietate privată asupra pământului 3 constituirea de întreprinderi lucrative private 4 privatizarea întreprinderilor de stat Ca urmare a început schimbarea structurii proprietăţii mi in formele sale fundamentale cuprinde a sectorul public regiile autonome patrimoniul administraţiei centrale de stat şi al administraţiilor locale patrimoniul institutelor şi staţiunilor experimentale şi de cercetări al învăţământului culturii etc b sectorul privat societăţile comerciale cu capital autohton şi străin întreprinzătorii individuali privaţi autohtoni şi străni fermieri privaţi ca şi alte persoane fizice care deţin în proprietate privată diferiţi factori de producţie c sectorul mixt creat prin asocierea unor elemente caracteristice sectomlui public cu elemente din interiorul sectorului privat proprietate publică şi reprezintă unităţi economice din ramurile strategice ale economiei naţionale care funcţionează pe bază de autonomie Toate cheltuielile statului şi populaţiei renunţările pe care aceasta din urmă trebuie să le accepte în vederea realizării reformei economice şi economiei de piaţă constituie costurile sociale ale tranziţiei ansamblul măsurilor luate de către stat atât în vederea asigurării unui trai decent al populaţiei cât şi împotriva degradării condiţiei sociale a omului Realizarea sa are loc în două direcţii 1 protecţia populaţiei active disponibile sau apte de muncă 2 protecţia celorlalte categorii ale populaţiei Referat Participarea la piaţa mondială realizarea reformei şi dezvoltarea României pe principiile economiei de piaţă impun o largă deschidere npre economia mondială importul de factori de producţie ea şi de bunuri du consum şi servicii constituie una din cerinţele de bază ale progresului economiei noastre naţionale racordarea României la cerinţele pieţei mondiale se loveşte şi de unele limite ce decurg din stadiul actual de dezvoltare al economiei noastre ca şi din situaţia Utmerală a economiei mondiale caracterul pronunţat energointensiv al producţiei industriale gradul avansat al uzurii morale a aparatului tehnic şi a tehnologiilor de producţie nivelul scăzut de satisfacere a cererii pe piaţa internă tn ceea ce priveşte exportul economia României trebuie să se specializeze în acele domenii unde i opacitatea de testare a pieţei interne este suficient de pillernică şi cererea internă este satisfăcută astfel încât vânzarea peste graniţă a produselor şi serviciilor li ipoclive să fie expresia unei valorificări mai bune importul este dimensionat în principal ca volum i MmclUiră în raport de posibilităţile oferite de export încordarea economiei naţionale la cerinţele pieţei tllnmllale presupune şi convertibilitatea leului Aceasta este atât expresia creşterii competitivităţii economiei cât şi condiţia impulsionării ei în direcţia satisfacerii exigenţelor pieţei 3 Referat Integrarea în structurile economice europene Structurile europene sunt formate din mai multe instituţii care s au constituit prin acorduri între statele europene interesate şi în care acestea sunt reprezentate Scopul major al structurilor europene îl reprezintă dezvoltarea armonioasă echilibrată la un înalt nivel a ţărilor membre precum şi crearea celor mai adecvate mijloace pentru protejarea şi apărarea securităţii naţionale a fiecărei ţări în parte şi a tuturor împreună Integrarea înseamnă în primul rând aderarea la structurile europene ceea ce se realizează prin acorduri bilaterale între România şi instituţiile respective reprezentând statele membre Acestei deschideri îi urmează integrarea efectivă care are la bază principiile

  Original URL path: http://www.cursuri-online.info/notite/17/economia-romaniei.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Piata schimburilor valutare
  piaţa schimburilor 2 Referat Operaţii pe piaţa schimburilor Pe piaţa schimburilor se realizează două mari genuri du operaţii la vedere constă în vânzări şi cumpărări ale diferitelor monede care trebuie livrate efectiv în cel mult două zile lucrătoare de la data realizării tranzacţiei sau contractului tranzacţiile au loc în special prin telefon şi telex du regulă între bănci şi alte instituţii financiare după realizarea tranzacţiei se întocmeşte o confirmare scrisă care trebuie să treacă pe la diferite servicii ale celor două bănci pentru a se face operaţiile necesare şi a fi finalizate prin plăţi efective la termen reprezintă vânzări şi cumpărări de diferite monede care se contractează la cursul existent în momentul contractării dar care se finalizează prin livrare şi plată I la o dată ulterioară fixată însă atunci când partenerii j şi au asumat angajamentele termenele pe această piaţă sunt de o lună două trei şase şi douăsprezece luni este mai ridicat decât cursul la vedere Diferenţa are două explicaţii 1 perspectiva de a creşte sau scade raportul de schimb existent între diferite monede 2 dobânda practicată pe piaţa monetară pot fi folosite şi pentru plasarea capitalurilor disponibile în străinătate 3 Referat Piaţa valutară interbancară piaţa schimburilor se prezintă în ipostaza de piaţă liberă denumită piaţa valutară interbancară unde I se efectuează direct operaţiuni de vânzare cumpărarel valute fără limitarea sumelor la cursuri liber negociate pe tot timpul zilei prin intermediul pieţei libere actuale moneda naţională se află în regim de convertibilitate internă limitată de cont curent limitarea convertibilităţii este relevată în primul rflnd de caracterul său intern ceea ce înseamnă că moneda naţională se poate schimba numai în Interiorul ţării pe valuta care a ajuns aici pe diferite Căi iar schimbul se efectuează în principal pentru agenţi economici rezidenţi în timp ce pentru nerezidenţi persoane fizice nu este

  Original URL path: http://www.cursuri-online.info/notite/17/piata-schimburilor-valutare.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Comertul international
  importul sunt egale excedentară când exportul depăşeşte importul deficitară în situaţia inversă este componenta principală a balanţei de plăţi Balanţa de plăti reprezintă un tablou statistico economic în care se înscriu şi prin care se compară totalitatea plăţilor şi încasărilor efectuate de o ţară rezultate din relaţiile sale cu alte ţări pe o perioadă determinată Fiecare ţară îşi elaborează un sistem de taxe vamale reprezentând un gen de impozite care se percep asupra mărfurilor care fac obiectul comerţului exterior în special al importului Alături de taxele vamale se utilizează şi alte măsuri faţă de importuri numite netarifare plafoane cantitative exigenţe de calitate de protecţie a mediului înconjurător etc cumpărarea de mărfuri din străinătate contra unei cantităţi de bani Eficienţa comerţului exterior Pentru determinarea rentabilităţii comerţului exterior se aplezează la un număr mare de indicatori 1 cursul de revenire brut la export Cre Cre Pi Cc Pe în care Pi este preţul produsului pe piaţa internă în lei Cc cheltuielile de circulaţie până la frontieră în lei Pe preţul de valută al acestei mărfi la frontieră 2 cursul de revenire brut la import Cri Cri Pi Ti Piv In care Pi este preţul produsului pe piaţa internă în lei Ti taxele de import percepute pe marfa respectivă în lei Piv preţul de import în valută al mărfii respective In frontieră Principalele căi de creştere a eficienţei creşterea gradului de prelucrare a mărfurilor şi a complexităţii serviciilor destinate exportului adâncirea specializării producţiei destinate exportului i iir trebuie să conducă la o creştere substanţială a productivităţii muncii ridicarea calităţii produselor şi serviciilor destinate exportului pentru a asigura o competitivitate cât mai mare acestora modernizarea şi adaptarea modului de prezentare a mărfurilor la nivelul cerinţelor pieţei mondiale reducerea cheltuielilor de producţie care determină pe de o parte reducerea preţului intern al produselor I iar

  Original URL path: http://www.cursuri-online.info/notite/17/comertul-international.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Piata mondiala
  sunt comerţul internaţional exprimă ansamblulJ tranzacţiilor cu bunuri şi servicii pe care agenţii economici dintr o ţară le fac cu exteriorul piaţa internaţională a capitalurilor ansamblul operaţiunilor legate de plasarea în străinătate a unor capitaluri sub formă de investiţii directe împrumuturi şi cumpărări de titluri ansamblul economiilor naţionale ale statelor lumii privite în interdependenţa legăturilor economice dintre ele piaţa mondială a muncii relaţiile economice generate de migraţia forţei de muncă de deplasarea dintr o ţară în alta a unei părţi din populaţia aptă de muncă pentru a se angaja piaţa schimburilor valutare piaţa produselor care încorporează un nivel deosebit de înalt de cunoştinţe ştiinţifice se constituie cu un segment aparte al pieţei mondiale Abordarea studierii oricărui segment din cele patru care alcătuiesc piaţa mondială presupune cercetarea CU prioritate a unor elemente ca evaluarea capacităţii de absorbţie efective şi potenţiale a diverselor pieţe externe extinderea activităţii tradiţionale şi identificarea de noi pieţe de desfacere analiza situaţiei conjuncturale şi a influenţei acesteia asupra relaţiei ofertă cerere în prezent şi tendinţele de viitor stabilirea poziţiei concurenţilor efectivi şi a celor potenţiali prin determinarea numărului dimensiunilor cotelor de piaţă deţinute etc Leave a Reply Click here to cancel reply Nume Mail optional nu va

  Original URL path: http://www.cursuri-online.info/notite/17/piata-mondiala.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Rolul statului in economie
  însă efectiv limitată pentru că a aceasta este întotdeauna rezultatul unui anumit ruport de interese foarte fragil între cei pro şi contra unei anume implicări b economia în ansamblul său este o realitate formată prin acţiunea concomitentă a milioane sau zeci de miloane de agenţi economici cărora statul nu le poate dicta ce să facă libertatea lor hotărâtă în mod democratic rămânând sacră şi inviolabilă c organele administraţiei de stat centrale şi locale deşi sunt numeroase fiecare poate să acţioneze cât îi permite autonomia sa ceea ce determină o limitare jcnerală a implicării statului în economie Resursele financiare ale statului şi utilizarea lor Resursele financiare şi cheltuielile statului se concentrează în bugetul central elaborat de puterea executivă guvernul şi bugetele locale elaborate de administraţiile locale Bugetul reprezintă un tablou o balanţă cu două părţi venituri şi cheltuieli fiecare lllllre acestea fiind detaliată pe capitole adică pe nurse de venituri şi obiective de cheltuieli Atat în elaborarea cât şi în execuţia bugetului se urmăreşte echilibrarea celor două părţi a veniturilor cu cheltuielile când totalul cheltuielilor depăşeşte veniturile împrumuturi făcute pentru acoperirea deficitului bugetar Efectele deficitelor bugetare asupra economiei diferă în funcţie de durata lor Buget excedetar în cazul în care veniturile

  Original URL path: http://www.cursuri-online.info/notite/17/rolul-statului-in-economie.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Ciclul economic şi fazele sale
  tehnologiilor şi a sortimentului de fabricaţie ieşirea din depresiune are loc a prin modernizarea capitalului fix care duce la creşterea cererii de capital fix şi circulant stimulând producţia în ramurile respective b aceasta determină creşterea gradului de ocupare în ramurile ce produc bunuri de producţie c având venituri mai mari cei care muncesc îşi sporesc cererea de bunuri de consum absorbind şi înviorând producţia în întreprinderile care le produc crescând gradul de ocupare a forţei de muncă şi în acest sector Ciclul economic cuprinde două stări diferite recesiunea adică manifestările de criză economică şi depresiunea este dominată de efecte negative boom care cuprinde reluarea creşterii economice şi expansiunea este caracterizat prin fenomen pozitiv Fluctuaţiile sau evoluţiile ciclice sunt nuanţate Fazele evoluţiei ciclice îndeplinesc roluri specifice şi anume în expansiune sunt satisfăcute rapid unele aspiraţii de progres social în recesiune se restabilesc unele echilibre economice ţii se asigură restructurarea şi reînnoirea factorilor de producţie Măsurile anticriză se fundamentează pe adevărurile formulate de ştiinţa economică pe cunoaşterea independenţelor economice eo informare promptă şi reală asupra evoluţiei activităţii 2 Politici anticiclice Sunt alcătuite din trei elemente 1 Politica monetară şi de credit foloseşte ca instrumente rata dobânzii creditul şi masa bănească Acestea sunt aplicate diferenţial în rele două faze ale ciclului economic în condiţii de boom prelungit se urmăreşte frânarea cererii de bunuri de consum şi a investiţiilor prin majorarea ratei dobânzii prin impunerea de restricţii la acordarea de credit şi prin efectuarea unui control mai riguros al masei băneşti în faza de recesiune se unnăreşte stimularea producţiei şi investiţiilor prin reducerea ratei dobânzii sporirea volumului de credite creşterea masei monetare 2 Politica cheltuielilor publice constă în creşterea în faza de recesiune a cheltuielilor de la bugetul de stat pentru a mări cererea uhihnlă a impulsiona producţia şi a realiza trecerea Iu liiza

  Original URL path: http://www.cursuri-online.info/notite/17/ciclul-economic-si-fazele-sale.html (2016-05-01)
  Open archived version from archive