archive-info.com » INFO » C » CURSURI-ONLINE.INFO

Total: 398

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Invata limba spaniola - Curs spaniola
  Love 2 Oficiul postal Restaurant Spital Vremea Nou Cumparaturi Taxi Telefon Intalnind oameni Scoala Sport Nou Invata gramatica limbii spaniole Lectii cu audio Click pe unul din nivelele de mai jos Avem peste 30 de lectii de limba spaniola cu audio pentru a te ajuta sa ti imbunatatesti spaniola pas cu pas Adaugam lectii noi in fiecare luna Incepatori Intermediar Avansat Vocabular cu audio Animale corpul omenesc afaceri imbracaminte mancare

  Original URL path: http://www.cursuri-online.info/spaniola/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Lista completă cursuri
  pm dar eu vreau curs in limba greaca siteul e fff bun vreau de aici sa invat andreea says October 29 2010 at 8 55 am vreau teste la lb romana utzu says November 29 2010 at 11 07 am vreau curs de limba bulgara elenna says January 16 2011 at 3 25 pm vreau curs de calculatoare anca iosub says February 12 2011 at 6 54 am doresc curs de fabricare sapun natural si alte produse cosmetice naturale constantin says March 31 2011 at 9 58 am vreau sa invat engleza incepatori danyella says June 23 2011 at 7 07 am mi as dori si un curs de coreeana Ar fi fain daca ar fi Oricum ms Maria says July 1 2011 at 2 20 pm as vrea si eu un curs de rusa daca se poate sau stie cineva unde pot gasi EleNA says August 16 2011 at 11 21 am un curs de limba rusa m ar fi interesat si pe mine geta says September 11 2011 at 3 36 pm pt cursuri de limba greaca daca site ul doreste eu asa va ajut am invatat singura greaca si locuiesc de 3 ani in grecia Nicoleta says

  Original URL path: http://www.cursuri-online.info/blog/17/lista-completa-cursuri/comment-page-1/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Lista completă cursuri
  vă recomandăm să vă abonați la newsletter sau la RSS Feed de pe blog 18 Responses to Lista completă cursuri Older Comments laurentiu says January 4 2012 at 9 47 am un curs de tranzactii comerciale ar fi bine venit cristina says February 26 2013 at 5 08 am se poate si ceva cursuri de norvegiana Anastasia Alexandra says May 23 2014 at 1 39 pm Buna ziua Aveti in

  Original URL path: http://www.cursuri-online.info/blog/17/lista-completa-cursuri/comment-page-2/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Excel - Curs excel, invata
  Excel lectii audio video tutoriale cu exemple clare formule excel etc Structura lectiilor o regasiti mai jos Modul 1 Lectia nr 1 Descriere generala Excel registru foaie de calcul coloane Lectia nr 2 Deschidere program Lectia nr 3 Descrierea butoanelor barelor Lectia nr 4 Delimitarea randurilor Lectia nr 5 Stergerea butoanelor Lectia nr 6 Adaugarea de noi meniuri In cazul in care sunteti interesati de anumite lectii de excel nu

  Original URL path: http://www.cursuri-online.info/excel/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Limba slovaca
  păstrează unele fenomene care s au pierdut în celelalte limbi slave ca de pildă categoria dualului la nume şi la verb Sub influenţa limbii germane cazul instrumental se foloseşte numai cu prepoziţie în vocabular se întâlnesc multe împrumuturi germane Limba sorabă sau vendă este mai puţin cunoscută fiind vorbită de vreo 150 000 de oameni pe cursul superior al rîului Spree Toţ i vorbitorii sînt bilingvi cunoscând şi limba germană C Grupul de sud Grupul limbilor slave dc sud e separat de grupul occiden tal şi de cel de răsărit prin limbile germană maghiară română Unitatea limbilor slave de sud e mai puţin evi dentă decît aceea a grupului din apus şi din răsărit Mai ase mănătoare sînt bulgara şi macedoneana care ocupă partea de nord est a Peninsulei Balcanice La acestea au apărut o serie de fenomene comune ca rezultat al legăturii lor cu unele limbi neslave româna albaneza greaca nouă Astfel ele au pierdut flexiunea au dezvoltat articolul post pus etc Sîrbo croata şi slovena au şi ele unele tră sături comune păstrarea accentului muzical formarea genitivului singular la pronume cu desinenţa go dezvol tarea la persoana întîi singular şi plural a timpului pre zent a desinenţelor m mo etc Limba sîrbo eroată e alături de slovenă şi macedoneană limbă oficială în R S F Iugoslavia Ea este vorbită de vreo 10 000 000 de oameni Vorbitori de sîrbo croată sînt şi la noi în ţară vreo 40 000 stabiliţi încă de acum cinci secole Ei sînt concentraţi mai ales în grupul de localităţi cunos cute sub numele de satele caraşovene Sîrbo croata a păstrat cel mai bine structura slavei co mune mai ales ca pronunţare Sîrbo croata ca şi slovena e cea mai armonioasă dintre limbile slave pentru că a păs trat urme din vechiul accent muzical indo european Cel mai vechi document sîrbo croat datează din secolul al XII lea Din cauza unor împrejurări istorice deosebite în Iugosla via s au format două popoare apropiate între ele sîrbii şi croaţii La începutul secolului al XII lea croaţii au tre cut în stăpînirea ungurilor şi adoptând catolicismul au intrat în sfera de acţiune a culturii occidentale în schimb sîrbii au trecut la ortodoxism prin Bizanţ şi ca atare au fost in fluenţaţi de acest centru Aşa se explică faptul că sîrbii folosesc alfabetul chirilic iar croaţii pe cel latin Ocuparea Serbiei de către turci timp de patru secole a frînat dezvol tarea limbii literare dar n a distrus cultura autohtonă Literatura sîrbo croată s a dezvoltat pînă la începutul se colului al XlX lea în limba bazată pe slava bisericească În lupta pentru crearea unei limbi unice sîrbo croate meri tul principal revine lingvistului Vuk Karadjic care a pus bazele limbii scrise moderne prin reforma ortografiei prin alcătuirea unui dicţionar şi a unei gramatici Unitatea limbii literare se creează astfel în prima jumătate a seco lului al XIX lea Astăzi deosebirile între cele două va riante ale limbii literare sîrbo croate de la Belgrad şi Zagreb se

  Original URL path: http://www.cursuri-online.info/blog/15/limba-slovaca/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Limba ceha
  şi au desfăşurat activitatea Metodiu şi Chirii Din toate limbile slave ceha e cea mai bogată în documente vechi Primele atestări datează din secolul al XIII lea şi sînt scrise in alfabet latin care de altfel se păstrează pînă astăzi pentru scrierea cehă La baza limbii literare formată încă din secolul al XV lea stă dialectul din Praga pe care îl foloseşte în scrierile sale marele reformator ceh Jan Hus Opresiunea germană care a durat timp de secole a făcut ca ceha să nu mai fie un idiom cultivat ea a circulat mai mult oral şi s a scindat în dialecte foarte diferenţiate In secolul al XlX lea o dată cu dezvoltarea relaţiilor capita liste s a consolidat burghezia naţională care a promovat limba cehă în învăţămîntul de toate gradele Ca reacţie împotriva limbii germane au fost eliminate în mod conştient cuvintele germane introducîndu se în locul lor cuvinte cehe arhaice Astfel aspectul literar al limbii cehe e des tul de deosebit de limba vie a poporului Dezvoltarea limbii şi literaturii ia un mare avînt după cucerirea independenţei în anul 19 18 dar mai ales în noile condiţii de astăzi Ceha se împarte în dialectele boeme morave şi sileziene mai

  Original URL path: http://www.cursuri-online.info/blog/10/limba-ceha/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Limba polona
  al XlV lea şi al XV lea se fac multe traduceri din cehă şi latină Astfel au fost împrumutate multe cuvinte cehe iar prin intermediul limbii cehe elemente lexicale latine şi germane Perioada de consolidare politică şi eco nomică a Poloniei din secolul al XVI lea coincide cu dez voltarea limbii polone literare Ţinînd de biserica din occident Polonia a fost influenţată încă din secolul al XV lea şi mai ales al XVI lea de civi lizaţia din apus în secolul al XVIII lea aristocraţia polo neză promovează limba franceză din care se împrumută un mare număr de cuvinte Ca urmare a expansiunii Polo niei în estul Europei s a exercitat pe de o parte o puter nică influenţă a limbii polone asupra limbii ucrainene şi bieloruse precum şi o anumită influenţă a acestora asupra polonei pe de altă parte Cu toată dezmembrarea statului polonez survenită la sfîrşitul secolului al XVIII lea limba literară şi literatura polonă au continuat să se dezvolte pe baza unei bogate tra diţii Perioada modernă a istoriei limbii literare polone se leagă în primul rînd de numele scriitorului Adam Mickiewicz care în prima jumătate a secolului al XlX lea a contribuit în mare măsură la apropierea limbii literare de cea populară Grupurile dialectale mai importante ale limbii polone sînt cel velicopolon maiopolon şi silezian Printre trăsăturile caracteristice ale limbii polone sînt de menţionat prezenţa vocalelor nazale e şi o iar în cuvinte împrumutate şi a lui a i u folosirea frecventă a construc ţiilor sintactice în care determinantul stă după determinat menţinerea auxiliarului a fi cu rol de copulă morze jest bardzo piekne marea este foarte frumoasă într o astfel de construcţie în rusă copula lip seşte In nordul Poloniei la apus de Gdansk se vorbeşte caşuba idiom înrudit îndeaproape cu polona socotit de unii

  Original URL path: http://www.cursuri-online.info/blog/05/limba-polona/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Limba ucraineana
  literară ucraineană se îmbogăţeşte prin influenţa limbii creaţiilor orale şi a celei vorbite Perioada modernă începe în secolul al XIX lea cînd prin operele celui mai mare scriitor ucrainean Taras Şevcenco se deschide drumul pentru folosirea la un nivel superior a limbii naţionale Astăzi ucraineana este una din cele mai dezvoltate limbi literare slave Ea are trei grupuri dialectale de nord de sud vest şi de sud est în secolul nostru procesul de unifi care a dialectelor este foarte intens prin răspîndirea limbii literare în şcoli presă literatură etc Limba bielorusă limba oficială în R S S Bielorusă e vorbită de vreo 8 000 000 de oameni dintre care aproape 2 000 000 se găsesc în alte părţi ale Uniunii Sovietice R S S Kazahă R S S Letonă R S S Estonă etc Pri mele atestări în bielorusă datează din secolul al XIII lea şi sînt formate mai ales din cărţi cu conţinut religios Isto ria limbii bieloruse este asemănătoare cu aceea a limbii ucrainene datorită condiţiilor analoge în care s au dezvol tat cele două limbi Perioada veche a limbii literare este cuprinsă între secolele al XIV lea şi al XVIII lea iar pe rioada modernă începe în secolul al XlX lea o dată cu 68 dezvoltarea relaţiilor capitaliste care creează premise favorabile pentru unificarea limbii Formată pe baza limbii ruse vechi şi îmbogăţită cu elemente din limba vorbită limba literară bielorusă se dezvoltă simţitor prin introdu cerea tiparului la începutul secolului al XVI lea în seco lul al XVII lea în urma cuceririi statului bielorus de către polonezi este interzisă folosirea oficială a limbii materne La sfîrşitul secolului al XVIII loa cînd statul bielorus e alipit la Rusia începe procesul de formare a limbii na ţionale bieloruse pe baza limbii vii a poporului Acest proces este dus

  Original URL path: http://www.cursuri-online.info/blog/01/limba-ucraineana/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive