archive-info.com » INFO » B » BE-HEALTH.INFO

Total: 414

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Лечебная физкультура при артрозе плечевого сустава
  на стену на уровне груди Здоровой рукой выполнить круговое движение в одну и другую сторону не отрывая ладонь от стены То же больной рукой Дыхание произвольное 2 Из того же исходного положения здоровой рукой потянуться вверх не отрывая ладонь от стены вдох опустить руку в исходное положение выдох То же больной рукой Если при выполнении этих упражнений появляется сильная боль их следует делать сидя за столом положив руки на стол 3 Встать лицом к стене на расстоянии шага от нее ноги на ширине плеч Положить ладони на стену на уровне груди Сгибать и разгибать руки отжимаясь от стены Дыхание произвольное 4 Встать спиной к стене ноги на ширине плеч Прижать к ней опущенные руки кисти тыльной стороной Отвести здоровую руку в сторону до уровня плеча вдох опустить выдох рисунок I То же больной рукой 5 Исходное положение то же Руки и ладони прижаты к стене Отвести здоровую руку в сторону вверх вдох вернуться в исходное положение выдох То же больной рукой 6 Встать лицом к стене ноги на ширине плеч Взяться за концы бинта Здоровой рукой потянуть бинт вниз больная рука тянется за ним вверх рисунок II То же больной рукой 7 Встать на расстоянии шага от стола ноги на ширине ступни Опереться руками о край стола вдох отклоняя таз назад сделать пружинящие наклоны выдох рисунок III Сидя 8 Сесть за стол положить на него руки ладонями вниз Здоровой рукой описать круг в одну и другую стороны То же больной рукой Дыхание произвольное 9 Сесть на стул ноги на ширине плеч Кисти к плечам отвести здоровый локоть в сторону вверх вдох опустить выдох То же больной рукой 10 Исходное положение то же Развести локти в стороны вверх вдох опустить выдох 11 Исходное положение то же Руки согнуты в локтях пальцы сжать в кулак вдох разогнуть здоровую руку вперед разжать пальцы потянуться плечом за рукой рисунок IV выдох Вернуться в исходное положение То же больной рукой 12 Исходное положение то же Руки опустить слегка наклониться вперед Маховые движения расслабленными руками вперед назад Дыхание произвольное 13 Исходное положение то же кисти к плечам Круговые движения согнутыми руками вперед в момент когда локти вверху вдох внизу выдох То же в другую сторону 14 Ноги на ширине плеч руки опустить вниз вдох наклоняясь в сторону коснуться здоровой рукой пола выдох То же больной рукой 15 Ноги на ширине плеч руки сцеплены в замок Поднять их вверх вдох опустить на колени выдох 16 Сесть на край стула ноги на ширине плеч руки согнуть в локтях Попеременно поднимать согнутые в локтях руки вверх рисунок V и опускать вниз Дыхание произвольное Если это упражнение выполняется безболезненно руки можно поднимать выше 17 Повторить упражнение 12 Сидя упражнения с палкой 18 Сесть на стул ноги чуть шире плеч Положить палку на колени взяться руками за ее концы Поднять здоровой рукой палку до вертикального положения вдох опустить палку на колени выдох То же больной рукой 19 Исходное положение то же Палку упереть в пол вертикально Здоровой рукой взяться за верхний конец больной ближе к середине вдох во время выдоха круговое

  Original URL path: http://be-health.info/train_shoulder.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive


 • Лікувальна фізкультура при артрозі плечового суглоба
  плечей Покласти долоні на стіну на рівні грудей Здоровою рукою виконати круговий рух в одну й іншу сторону не відриваючи долоню від стіни Те ж хворою рукою Дихання довільне 2 З того ж вихідного положення здоровою рукою потягнутися вгору не відриваючи долоню від стіни вдих опустити руку у вихідне положення видих Те ж хворою рукою Якщо при виконанні цих вправ з являється сильний біль їх слід робити сидячи за столом поклавши руки на стіл 3 Встати обличчям до стіни на відстані кроку від неї ноги на ширині плечей Покласти долоні на стіну на рівні грудей Згинати і розгинати руки віджимаючись від стіни Дихання довільне 4 Встати спиною до стіни ноги на ширині плечей Притиснути до неї опущені руки кисті тильною стороною Відвести здорову руку в сторону до рівня плеча вдих опустити видих малюнок I Те ж хворою рукою 5 Початкове положення те ж Руки і долоні притиснуті до стіни Відвести здорову руку в сторону вгору вдих повернутися у вихідне положення видих Те ж хворою рукою 6 Встати обличчям до стіни ноги на ширині плечей Взятися за кінці бинта Здоровою рукою потягнути бинт вниз хвора рука тягнеться за ним вгору малюнок II Те ж хворою рукою 7 Встати на відстані кроку від столу ноги на ширині ступні Спертися руками об край столу вдих відхиляючи таз назад зробити пружні нахили видих малюнок III Сидячи 8 Сісти за стіл покласти на нього руки долонями вниз Здоровою рукою описати коло в одну і іншу сторони Те ж хворою рукою Дихання довільне 9 Сісти на стілець ноги на ширині плечей Кисті до плечей відвести здоровий лікоть у бік вгору вдих опустити видих Те ж хворою рукою 10 Початкове положення те ж Розвести лікті в сторони вгору вдих опустити видих 11 Початкове положення те ж Руки зігнуті в ліктях пальці стиснути в кулак вдих розігнути здорову руку вперед розтиснути пальці потягнутися плечем за рукою малюнок IV видих Повернутися у вихідне положення Те ж хворою рукою 12 Початкове положення те ж Руки опустити злегка нахилитися вперед Махові рухи розслабленими руками вперед назад Дихання довільне 13 Початкове положення те ж кисті до плечей Кругові рухи зігнутими руками вперед в момент коли лікті вгорі вдих внизу видих Те ж в інший бік 14 Ноги на ширині плечей руки опустити вниз вдих нахиляючись убік торкнутися здоровою рукою підлоги видих Те ж хворою рукою 15 Ноги на ширині плечей руки зчеплені в замок Підняти їх нагору вдих опустити на коліна видих 16 Сісти на край стільця ноги на ширині плечей руки зігнути в ліктях Поперемінно піднімати зігнуті в ліктях руки вгору малюнок V і опускати вниз Дихання довільне Якщо ця вправа виконується безболісно руки можна піднімати вище 17 Повторити вправу 12 Сидячи вправи з палицею 18 Сісти на стілець ноги трохи ширше плечей Покласти палицю на коліна взятися руками за її кінці Підняти здоровою рукою палицю до вертикального положення вдих опустити палицю на коліна видих Те ж хворою рукою 19 Початкове положення те ж Палицю уперти в підлогу вертикально Здоровою рукою взятися за верхній кінець хворою ближче до середини вдих під

  Original URL path: http://be-health.info/train_shoulder-ukr.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Самомассаж при артрозе плечевого сустава
  Сесть на стул ноги на ширине плеч Предплечье больной руки положить на бедро Несколько наклониться вбок рисунок 1 Кистью здоровой руки произвести поглаживание мышц боковой поверхности спины а затем бугром большого пальца выжимание После этого сделать разминание техника его выполнения такая же как при разминании грудной мышцы Тем кому этот прием плохо удается можно сделать поглаживание следующим образом сесть прямо больную руку завести за спину и тыльной стороной кисти сделать поглаживание от поясницы до лопаток Самомассаж плечевого сустава Сесть на стул боком к столу Положить согнутую под прямым углом больную руку на стол Кистью здоровой плотно обхватить среднюю наружную часть плеча и мягко скользя ладонью вверх к головке плечевой кости а затем вниз к подмышечной впадине сделать поглаживание рисунок 2 Пальцы вместе Бугром большого пальца и основанием ладони в том же направлении произвести выжимание передней и задней поверхности плеча и плечевого сустава Не изменяя положения тела обхватить плечевой сустав кончиками выпрямленных пальцев сделать прямолинейное растирание щипцами пальцы движутся сверху вниз надавливая на окружающие ткани и снова вверх над головкой плечевой кости рисунок 3 Затем можно выполнить кругообразные растирания сустава подушечками пальцев В том же положении сделать разминание наружной поверхности плеча Плотно захватив мышцу большим и четырьмя остальными пальцами слегка ее приподнять и производить вращательные движения кистью в сторону мизинца и одновременно смещать мышцу в поперечном направлении рисунок 4 Продвигать кисть от середины плеча до верха плечевого сустава Затем сделать потряхивание Усиливает тонус ослабевших мышц похлопывание Выполнять этот прием можно только в том случае если лечебная физкультура и самомассаж дали положительные результаты увеличилась амплитуда движений в больном суставе и значительно уменьшилась боль Похлопывание делают так тыльной стороной пальцев неплотно сжатых в кулак слегка похлопать по мышцам плеча рисунок 5 А вслед за тем снова произвести потряхивание Самомассаж шеи и надплечий Исходное положение то же Повернуть голову к здоровому плечу Кистью здоровой

  Original URL path: http://be-health.info/selfmassage_shoulder.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Самомасаж при артрозі плечового суглоба
  спини Сісти на стілець ноги на ширині плечей Передпліччя хворої руки покласти на стегно Кілька нахилитися убік малюнок 1 Кистю здорової руки провести погладжування м язів бічної поверхні спини а потім бугром великого пальця вижимання Після цього зробити розминання техніка його виконання така ж як при розминці грудного м яза Тим кому цей прийом погано вдається можна зробити погладжування наступним чином сісти прямо хвору руку завести за спину і тильною стороною кисті зробити погладжування від попереку до лопаток Самомасаж плечового суглоба Сісти на стілець боком до столу Покласти зігнуту під прямим кутом хвору руку на стіл Кистю здорової щільно обхопити середню зовнішню частину плеча і м яко ковзаючи долонею вгору до голівки плечової кістки а потім вниз до пахви зробити погладжування малюнок 2 Пальці разом Бугром великого пальця і основою долоні в тому ж напрямку зробити вижимання передньої і задньої поверхні плеча і плечового суглоба Не змінюючи положення тіла обхопити плечовий суглоб кінчиками випрямлених пальців зробити прямолінійне розтирання щипцями пальці рухаються зверху вниз натискаючи на навколишні тканини і знову вгору над голівкою плечової кістки малюнок 3 Потім можна виконати колоподібні розтирання суглоба подушечками пальців У тому ж положенні зробити розминання зовнішньої поверхні плеча Щільно захопивши м яз великим і чотирма іншими пальцями злегка його підняти і проводити обертальні рухи кистю у бік мізинця і одночасно зміщувати м яз у поперечному напрямку малюнок 4 Просувати кисть від середини плеча до верху плечового суглоба Потім зробити потряхування Підсилює тонус ослаблених м язів поплескування Виконувати цей прийом можна тільки в тому випадку якщо лікувальна фізкультура і самомасаж дали позитивні результати збільшилася амплітуда рухів у хворому суглобі і значно зменшився біль Поплескування роблять так тильною стороною пальців нещільно стиснутих у кулак злегка поплескати по м язах плеча малюнок 5 А слідом за тим знову призвести потряхування Самомасаж шиї і надплічч Початкове положення те ж

  Original URL path: http://be-health.info/selfmassage_shoulder-ukr.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Несколько детей в семье – это здорово!
  осуществляется его дыхание выведение ненужных продуктов обмена особые ее клетки вырабатывают гормоны необходимые для правильного функционирования системы мать плод Жизнеобеспечение этой системы требует напряжения эндокринных желез усложняются функции гипофиза который руководит их деятельностью При первой беременности такая перестройка иногда проходит с известными трудностями При второй третьей все как правило идет более гладко На каждом этапе с большей точностью создается необходимое соотношение гормонов имеющих разное назначение и действие Благодаря этому матка бывает лучше подготовлена для восприятия оплодотворенной яйцеклетки а родовая деятельного начинается не раньше и не позже чем это требуется Очень часто у женщин у которых первая беременность заканчивалась рождением недоношенного ослабленного ребенка последующие завершаются в срок и на свет появляются доношенные крепкие дети При повторных беременностях обычно более согласованно протекают обменные процессы в женском организме лучше функционирует печень ответственная за обезвреживание попадающих в него нежелательных веществ интенсивнее действует выделительная система Реже развивается и токсикоз Родовые пути женщины к повторным родам бывают подготовлены лучше и поэтому меньше бывает осложнений не только у нее самой но и у ребенка Психологические аспекты Немалое влияние на плод оказывают и режим жизни беременной ее настроение эмоциональное состояние Первых родов женщины всегда ожидают тревожно Причем это не мешает им по неопытности нередко пренебрегать советами врача нарушать его рекомендации и запреты Опыт первой беременности и родов помогает стать благоразумнее на пользу себе и будущему ребенку Первенец обычно доставляет много тревог Молодой матери все кажется сложным ее часто пугают пустяки она в постоянном напряжении Но пройдя однажды жизненную школу выхаживания малыша она приобретает и опыт и необходимую интуицию Теперь она уже больше не теряет голову когда малыш болеет умеет отличить его законные неудовольствия и жалобы от капризов А это оборачивается на пользу не только последующим детям но и первому ребенку Имеются специальные наблюдения показавшие что в семьях где растут трое детей физическое развитие каждого из них лучше чем развитие ребенка растущего единственным Можно назвать своего рода феноменом второго третьего ребенка тот факт что именно они последующие дети помогают стать более крепким и первому самому старшему Ведь положение единственного отнюдь не самое выгодное с точки зрения психологического и даже физического благополучия Над единственным ребенком дрожат родители бабушки и дедушки его опекает вся семья А чрезмерная опека изнеживающее воспитание конечно не идут на пользу Он часто болеет бывает ослабленным нервным капризным В семье где несколько детей они получают более правильное воспитание вырастают здоровыми трудолюбивыми людьми лишенными эгоизма и самолюбования Известно что единственные дети воспитанные в атмосфере постоянного заласкивания и захваливания часто отличаются повышенной самооценкой чрезмерным уровнем притязаний эгоцентризмом Поступив в школу такой ребенок впервые сталкивается с объективными оценками Ожидаемого признания он не получает его оценивают так как он того заслуживает и это становится для него источником серьезных страданий воспринимается как несправедливость Когда в семье несколько детей складывается более здоровый психологический климат для каждого из них Участие старших детей в играх в уходе за младшими полезно не только для малышей И воспитатель весьма эффективно самовоспитывается А младшие благодаря постоянным контактам со старшими братьями и сестрами быстрее развиваются физически и психически ибо им приходится если они хотят а они конечно всегда хотят

  Original URL path: http://be-health.info/few_kids_in_family.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Декілька дітей в родині - це добре!
  живильні речовини здійснюється його дихання виведення непотрібних продуктів обміну особливі її клітини виробляють гормони необхідні для правильного функціонування системи мати плід Життєзабезпечення цієї системи вимагає напруження ендокринних залоз ускладнюються функції гіпофіза який керує їх діяльністю При першій вагітності така перебудова іноді проходить з відомими труднощами При другій третій все як правило йде більш гладко На кожному етапі з більшою точністю створюється необхідне співвідношення гормонів що мають різне призначення і дію Завдяки цьому матка буває краще підготовлена для сприйняття заплідненої яйцеклітини а родова діяльність починається не раніше і не пізніше ніж це потрібно Дуже часто у жінок у яких перша вагітність закінчувалася народженням недоношеної ослабленої дитини наступні завершуються в призначений час і на світ з являються доношені міцні діти При повторних вагітностях звичайно більш узгоджено протікають обмінні процеси в жіночому організмі краще функціонує печінка відповідальна за знешкодження небажаних речовин що потрапляють в нього інтенсивніше діє система виділення Рідше розвивається і токсикоз Родові шляхи жінки до повторних пологів бувають підготовлені краще і тому менше буває ускладнень не тільки у неї самої а й у дитини Психологічні аспекти Чималого впливу на плід завдають і режим життя вагітної її настрій емоційний стан Перших пологів жінки завжди очікують тривожно Причому це не заважає їм по недосвідченості нерідко нехтувати порадами лікаря порушувати його рекомендації і заборони Досвід першої вагітності і пологів допомагає стати розумнішими на користь собі і майбутній дитині Первісток зазвичай приносить багато тривог Молодій матері все здається складним її часто лякають дрібниці вона в постійній напрузі Але пройшовши одного разу життєву школу виходжування малюка вона набуває і досвід і необхідну інтуїцію Тепер вона вже більше не втрачає голову коли малюк хворіє вміє відрізнити його законні незадоволення і скарги від капризів А це обертається на користь не тільки подальшим дітям а й першій дитині Існують спеціальні спостереження які показують що в сім ях де ростуть троє дітей фізичний розвиток кожного з них кращий ніж розвиток дитини що росте одна Можна назвати свого роду феноменом другої третьої дитини той факт що саме вони наступні діти допомагають стати більш міцною і першій дитині Адже становище однієї дитини аж ніяк не найвигідніше з точки зору психологічного і навіть фізичного благополуччя Над єдиною дитиною тремтять батьки бабусі і дідусі його опікує вся родина А надмірна опіка ніжне виховання звичайно не йде на користь Дитина часто хворіє буває ослабленою нервовою примхливою У родині де декілька дітей вони отримують більш правильне виховання виростають здоровими працьовитими людьми позбавленими егоїзму і самомилування Відомо що єдині діти часто відрізняються підвищеною самооцінкою надмірним рівнем домагань егоцентризмом Вступивши до школи така дитина вперше стикається з об єктивними оцінками Очікуваного визнання вона не отримує її оцінюють так як вона того заслуговує і це стає для неї джерелом серйозних страждань сприймається як несправедливість Коли в сім ї декілька дітей складається більш здоровий психологічний клімат для кожного з них Участь старших дітей в іграх у догляді за молодшими корисна не тільки для малюків І вихователь вельми ефективно самовиховується А молодші завдяки постійним контактам зі старшими братами і сестрами швидше розвиваються фізично і психічно бо їм доводиться якщо вони хочуть

  Original URL path: http://be-health.info/few_kids_in_family-ukr.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Курортное лечение. А что дальше?
  надо помнить больным ишемической болезнью сердца ревмокардитом гипертонической болезнью ревматоидным артритом анкилозирующим спондилоартритом У страдающих язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки воспалительными и функциональными заболеваниями кишок желчевыводящей системы обострения также могут способствовать прогрессированию этих заболеваний Хорошо отдохнув и подлечившись надо постараться наладить и дома режим жизни близкий к курортному Если у вас сидячая работа необходимо делать утреннюю и производственную гимнастику больше ходить пешком чтобы получить дополнительную нагрузку В выходные дни обязательно за город В зимнее время целесообразно ходить на лыжах кататься на коньках в летнее купаться гулять по лесу По возможности надо избегать конфликтных ситуаций поскольку они порождают отрицательные эмоции а это может вызвать приступ грудной жабы или гипертонический криз Отказались ли вы от курения и спиртного Эти факторы риска способны возобновить приступы грудной жабы и повысить артериальное давление что неизбежно оставляет следовую реакцию в центральной нервной системе Никотин и алкоголь могут на этом фоне усилить интенсивность загрудинной боли и частоту приступов грудной жабы ухудшающих течение гипертонической и ишемической болезни сердца Правильная организация труда и быта после возвращения с курорта не менее важна и для людей страдающих заболеваниями суставов и позвоночника На курортах таким больным врачи обычно назначают сульфидные или радоновые йодобромные или азотно радоновые ванны лечебную грязь Эти процедуры сочетаются с лечебной гимнастикой механотерапией массажем При показаниях назначают лекарственные препараты и физиотерапевтические процедуры В результате такого лечения затихает воспаление исчезает отек уменьшается боль Разумеется это не может не сказаться благоприятно на психоэмоциональном состоянии общей сопротивляемости организма и в конечном счете на трудоспособности человека После курорта старайтесь соблюдать рациональный образ жизни избегать охлаждения простуды которые могут вызвать рецидив заболевания Не забывайте утром и вечером делать гимнастику а после нее влажные обтирания Двигательная нагрузка повышает тонус скелетных мышц и способствует сохранению объема движений в суставах Но если возобновилась боль и появилась припухлость суставов скованность движений и головная боль по утрам это

  Original URL path: http://be-health.info/spa_treatment.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive

 • Курортне лікування. А що далі?
  на ішемічну хворобу серця ревмокардит гіпертонічну хворобу ревматоїдний артрит анкілозивний спондилоартрит У страждаючих виразковою хворобою шлунка і дванадцятипалої кишки запальними і функціональними захворюваннями кишок жовчовивідної системи загострення також можуть сприяти прогресуванню цих захворювань Добре відпочивши і підлікувавшись треба постаратися налагодити і вдома режим життя близький до курортного Якщо у вас сидяча робота необхідно робити ранкову і виробничу гімнастику більше ходити пішки щоб отримати додаткове навантаження У вихідні дні обов язково за місто У зимовий час доцільно ходити на лижах кататися на ковзанах в літній купатися гуляти лісом По можливості треба уникати конфліктних ситуацій оскільки вони породжують негативні емоції а це може викликати напад грудної жаби або гіпертонічний криз Чи відмовилися ви від куріння і спиртного Ці фактори ризику здатні відновити напади грудної жаби і підвищити артеріальний тиск що неминуче залишає слідову реакцію в центральній нервовій системі Нікотин і алкоголь можуть на цьому тлі посилити інтенсивність загрудинного болю і частоту нападів грудної жаби що погіршують перебіг гіпертонічної та ішемічної хвороби серця Правильна організація праці та побуту після повернення з курорту не менш важлива і для людей які страждають захворюваннями суглобів та хребта На курортах таким хворим лікарі зазвичай призначають сульфідні або радонові йодобромні або азотно радонові ванни лікувальну грязь Ці процедури поєднуються з лікувальною гімнастикою механотерапією масажем При показаннях призначають лікарські препарати і фізіотерапевтичні процедури У результаті такого лікування затихає запалення зникає набряк зменшується біль Зрозуміло це не може не позначитися сприятливо на психоемоційному стані загальній опірності організму і в кінцевому рахунку на працездатності людини Після курорту намагайтеся дотримуватися раціонального способу життя уникати охолодження застуди які можуть викликати рецидив захворювання Не забувайте вранці і ввечері робити гімнастику а після неї вологі обтирання Рухове навантаження підвищує тонус скелетних м язів і сприяє збереженню обсягу рухів у суглобах Але якщо відновилася біль і з явилася припухлість суглобів скутість рухів і головний біль вранці

  Original URL path: http://be-health.info/spa_treatment-ukr.htm (2016-04-30)
  Open archived version from archive